Om Os

Danske Naturister København

DN København er stiftet efter afholdelse af stiftende generalforsamling den 6/10 2004.
Bestyrelsen for DN København består iflg vedtægterne af fem personer, og arbejder med naturisme i København og omegn.

Bestyrelsen lægger fokus på, at vores fælles lyst til naturisme skal virke som et socialt led i de arrangementer, vi søsætter. Vi forsøger at sikre, at vægten ligger på arrangementernes sociale kvaliteter, så alle deltagere får en god oplevelse med hjem - og at nøgenhed "bare" skal være en naturlig ekstra mulighed hvis vejret og omgivelserne er til det!
Vi tror på, at vi kan gøre naturismen attraktiv for såvel nuværende medlemmer som tøvende nysgerrige og undrende forbipasserende. Vi vil binde naturisterne sammen med mange gode fælles aktiviteter, så det bliver meget nemmere at finde hinanden efterfølgende.

Det er vort klare mål at lægge stor vægt på sommerhalvårets mange muligheder som naturist.
Bestyrelsens konkrete planer kan læses på kalendersiden her>>
Læs beretninger fra tidligere afholdte arrangementer her>>

Naturistsvømningen i Frederiksberg Svømmehal vil fortsat varetages af en aktivgruppe, som i foråret 2006 er flyttet ansvarsmæssigt fra DN landsforening til DN-Kbh. Selve DN-Kbh's bestyrelse har derfor ikke direkte noget med svømningen at gøre.

Vi håber og tror at vi kan mobilisere endnu flere aktive naturister, så vi fortsat får skabt et godt netværk og dermed et fantastisk afsæt for endnu flere sjove oplevelser sammen. Vi vil meget gerne bakke tydeligt op omkring alle lokale strandturs-igangsættere, så det bliver lettere at få lysten til strand og vand sammen med ligesindede gjort til virkelighed!