Hvem er vi?

Danske Naturister Storkøbenhavn

DN Storkøbenhavn er stiftet efter afholdelse af stiftende generalforsamling den 6/10 2004.
Bestyrelsen for DN Storkøbenhavn består iflg vedtægterne af fem personer (og 2 suppleanter), og arbejder med naturisme i København og omegn.

Bestyrelsen lægger fokus på, at vores fælles lyst til naturisme skal virke som et socialt led i de arrangementer, vi søsætter. Vi forsøger at sikre, at vægten ligger på arrangementernes sociale kvaliteter, så alle deltagere får en god oplevelse med hjem – og at nøgenhed “bare” skal være en naturlig ekstra mulighed hvis vejret og omgivelserne er til det!

Vi tror på, at vi kan gøre naturismen attraktiv for såvel nuværende medlemmer som tøvende nysgerrige og undrende forbipasserende. Vi vil binde naturisterne sammen med mange gode fælles aktiviteter, så det bliver meget nemmere at finde hinanden efterfølgende.

Vi håber og tror at vi kan mobilisere endnu flere aktive naturister, så vi fortsat får skabt et godt netværk og dermed et fantastisk afsæt for endnu flere sjove oplevelser sammen. Vi vil meget gerne bakke tydeligt op omkring alle lokale strandturs-igangsættere, så det bliver lettere at få lysten til strand og vand sammen med ligesindede gjort til virkelighed!