Sidste nyt

Vision

Danske Naturister har fornyet den danske naturisme igennem de seneste 20 år. Her følger en liste over foreningens væsentligste resultater:

 •  Vi har forynget og skabt nyt liv i den danske naturisme
 •  Vi har øget det almene kendskab til naturismen
 •  Vi har øget mediernes omtale af naturisme i meget væsentlig grad
 •  Vi har skabt flere af Danmarks største hjemmesider med informationer og oplysning om naturisme
 •  Vi har dokumenteret den danske naturisme med en bogudgivelse om naturisme
 •  Vi har været med til at fastholde retten til nøgenbadning fra danske strande - gennem aktivt arbejde i forhold til myndighederne
 •  Vi har arbejdet for at der ved etablering af nye strande blev taget hensyn til naturistinteresser
 •  Vi har etableret regelmæssig indendørs naturistsvømning 8 - 9 forskellige steder i Danmark
 •  Vi har udviklet en wellness-naturisme med regelmæssige naturistkurbade 5 - 6 forskellige steder i Danmark
 •  Vi har udviklet en tradition for naturistsommerlejre, hvor naturistcampingpladserne har åbnet sig op for nye naturister
 •  Vi har arbejdet for en naturisme med plads til større mangfoldighed

Vi har skabt en samlende stærk naturistorganisation i Danmark med ca. 1.000 medlemmer, 8 lokalforeninger og fast samarbejdsaftale med 4 naturistcampingpladser i Danmark

Danske Naturister arbejder frem mod:

 • at et flertal af befolkningen opfatter naturisme som et normalt livsstils-valg
 •  at antallet af naturister øges væsentligt, også i de yngre årgange
 •  at mulighederne for naturisme udbredes til andre dele af det offentlige rum (udover strandene og svømmehallerne)
 •  at offentlige myndigheder (fx kommunerne) tager hensyn til naturisterne i deres planlægning og i deres tilbud til befolkningen
 •  at fremme den mellemfolkelige kontakt mellem naturister, herunder at Danmark bliver kendt som et godt turistmål for naturister
 •  at natur- og miljøhensyn indgår aktivt i dansk naturisme
 •  at Danske Naturister udvikler foreningens aktiviteter til nye områder
 •  at Danske Naturister systematisk arbejder med at motivere flere til at blive aktive i DN