Lille sauna lukket

Vi har desværre måtte lukke den lille sauna, pga snyd med betalingen. 🙁

Vi arbejder med at få opsat møntindkast på sauna, men indtil da er sauna lukket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.