Referater af best.møder

Referat af Bestyrelsesmødet i DN-T den 2. april 2024

Tilstede: Anders, Pernille, Søren O, Bodil, Annie, Søren A, Peder, Susanne, Knud og Hans

1. Siden sidst:

 • – Knud henvender sig i Arbejdernes Landsbank og finder ud af procedure omkring overdragelse.

 • – Knud foreslog – og det blev besluttet – at der skulle bestilles to hævekort så Annie også har et til at kunne købe saunagus m.m.

 • – Der var kritik at tapas arrangementet, Brian (Kokken) har beklaget det drejede sig om sygdom.

 • Konklusionen blev at deltagerne skulle grats ind ved næste besøg – Knud og Annie får en deltagerliste.

 • – Lillebælt og DN-T har igen lavet en samarbejdsaftale. DN Børkops medlemmer har gratis dagsbesøg og får de samme rabatter som Lillebælts medlemmer og Lillebælts medlemmer får de samme rabatter som DN-T kører med.

 • Aftalen blev indgået før Generalforsamlingen og blev repræsenteret af

 • Formand Peder Josefsen og Næstformand Anders Rimdal Nielsen – daværende kasserer Annie Pedersen var forhindret i at deltage.

 • – Vi snakkede om at ændre vedtægterne igen til næste Generalforsamling så vi får 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for de nuværende 3 foruden formand og Kasserer så vi bliver 7 i alt.

2. Hvad gør vi ved sæsonafslutning?

 • – 13. april er der sæsonafslutning i Børkop og det blev besluttet at vi efter familie svømning tager på La Rose Pizzeria i Børkop og spiser, tilmelding ved indgangen den pågældende dag.

3. Landslejr:

 • – Landslejren foregår Østrupstrandvej 23, 5953 Tranekær på Langeland.

 • – Der er bestilt Vildmarksbad.

 • – Der er bestilt Forplejning fredag til søndag. Torsdag aften står man selv for forplejning Grillen bliver tændt.

 • – Fredag er der kør selv udflugter man kan besøge Langelands Fortet og evt. den medicinske have på Tranekær slot.

 • Lørdag Der vil blive arrangeret gåtur på 3 km 5 km og 10 km.

 • Susanne og Knud er forhindret i at deltage da de er på ferie. Det er ikke mulighed for campingvogne at få strøm men der er plads til 65 personer i 15 værelser.

4. Sommeraktiviteter:

 • – Der står i vores vedtægter at vi skal afholde sommeraktiviteter.

 • – Der blev foreslået at arrangerer tur til Gyttegård Plantage ved Billund hvor der er mulighed for at overnatte i shelter og lave mad over bål og en tur til Moesgård hvor der er mulighed for at besøge Moesgård museum og bade på Moesgårds strand. Datoerne skal afhænge af vejrudsigten.

 • Tommy foreslog Ballehage strand og er sat på opgaven.

5. Årets aktiviteter/næste sæson:

 • – Vi går i tænkeboks til næste bestyrelsesmøde.

6. Underskrivning af regnskab:

 • – Er foretaget.

7. Gennemgang af referat:

 • – Susanne skriver referatet og videregiver.

 • Næste bestyrelsesmøde den 28. august hos Susanne og Knud Toldbodvej 9, 7000 Fredericia.

Ref. Susanne Lindberg

Referat af Bestyrelsesmødet i DN-T den 9. marts 2024

Konstituering af bestyrelsen efter Generalforsamlingen.

Annie ønsker efter en pause ikke at sidde i bestyrelsen og trækker sig, derfor konstitueres bestyrelsen på følgende måde.

Formand – Peder

Næstformand – Anders

Kasserer – Knud

Bestyrelsesmedlem – Bjarne

Bestyrelsesmedlem – Pernille

1. Suppleant – Susanne

2. Suppleant – Hans

Vi besluttede at Annie, Tommy, Søren A, Bodil og Søren O deltager i vores møder som AD Hoc medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde:

2. april kl. 18.30 hos Anders og Pernille Holmdalsvej 3, Ølholm, 7160 Tørring.

Referent.

Susanne Lindberg.

 

 

Referat Danske Naturister Trekanten lørdag d. 13/1 2024 I Børkop

Tilstede er: Peder, Annie, Bjarne, Pernille, Hans, Bodil, Søren O. Søren A.

Fraværende: Anders

Referent: Bjarne

 1. Siden sidst: Der skal indsendes regnskab til Søren Kristensen, Dn – Land så vi får tilskud fra kulturstyrelsenTønder Sauna night, en del Dn-t medlemmer mødtes først lørdag formiddag til julemarked på gågaden. Det lykkedes at få 35 gæster til vores arrangement. Flere har tilkendegivet tilfredshed at der var noget i det søndejyske. Der var god mad og fine faciliteter i hallen og til saunaguset.Them: Vi har været der et par gange. Der er fine faciliteter, dejlig stor sauna til gus, gode forhold. Men måske lidt for dyrt i længden.
 2. Indgangs entre: Entre foreslås hævet til Kr. 50,- fra sæson 2024/2025
  Vi skal i bestyrelsen til at betale fuld entre til svømning og sauna night.
 3. Wellness erfaringer: Them har god mad og gode forhold, det samme gælder Tønder. Dog savnes der generelt flere gæster. Stor ros for at vi har afholdt noget så langt syd påDet er måske en ide med længere interval mellem forskellige wellnessaftner. Bliver Hedensted en succes kan Them evt. udelades. Det kunne give en sæson 2025 med Fredericia, Hedensted og Tønder.
 4. Wellness Hedensted: d. 2/3 2024 Hedensted Svømmehal. Menuforslag: Familiepizza + salat, dressing og flute.
 5. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår forskellige ændringer i tekst (Peder har rundsendt forslag) for at tilpasse ordlyden til hvordan der faktisk ledesBjarne har forelagt vedtægtsændringer for direktør Leif Hermansen, Vejrup. Der var ingen indvendingerVed evt. afstemning ved bestyrelsesmøder har suppleanter ingen stemmeret !
 6. Valg på generalforsamlingen: På valg er : Annie, Bodil, Søren O. alle er villige til genvalg !Revisor: Åse vil gerne afløses. Knud modtager valg som revisor.
 7. Bestyrelsens beretning: Vi opfordres til hver især at indsende egen opfattelse af hvordan året gik. !
 1. Gennemgang af referat: Ikke nået !!Evt: Hans foreslog om vin sal lave div. merchandise, at der er 1 wellness aften efterår og 2 i vinter forår.Til vores førstegangs gæster en folder om os og kalender til velkomst. Gerne andre aktiviteter, men kan vi overkomme mere ??Landslejr: 6./9. Juni på Bøstrup Strandgård, Tranekær på Langeland. Vi (Bjarne) forsøger at lave lidt oplevelser i samarbejde med Jens Erik ClausenVi har tanker om wellnesstur til Tyskland (egenbetaling)Ølsmagning er aftalt til 23/3 2024, vi prøver med alkoholfri øl og tapas. derudover er nøgenvandring v Gyttegård igen i tankerne, samt evet Feldborg skovdistrikt. Måske en gåtur bag klitterne i Houstrup

  Sådan hørt og tænk af Bjarne

 

Referat Danske Naturister Trekanten lørdag den 26 august.

Hos Bodil og Søren

Tilstede: Peder, Annie, Penille, Anders, Bodil, Søren O, Hans og Søren A

 1. Referent: Pernille. Ordstyrer: Peder. Dagsorden er godkendt.
 2. Intet nyt siden sidst.
 3. Peder har lavet et nyt skema til indgangen, vi gennemgik den og Peder retter den til.
 4. Vi laver ingen vagtplan, men snakker om det fra gang til gang, hvem der kommer næste gang.
 5. Vi kigger på kaffe og kage fra gang til gang.
 6. Peder har lavet en revideret kalender.
 7. Sms tjenesten skal vi bruge mere. Spørge om folk er på listen. Man skal selv give besked, hvis man ikke vil være på listen, kommer til at stå i sms.
 8. Vi har gennemgået vores ting.
 9. DN kaffekrus vil vi tage op på foreningsmøde.
 10. Vi går ud og spiser til juleafslutning.
 11. Peder har lavet en velkomstpjece, den skal lige rettes til med håndklæde at sidde på, link til DN og spørgsmål svare Peder på. Vi skal lige have skrevet på hjemmesiden at folk skal huske håndklæde.
 12. Vi har ikke tid til flere skovture i år, vi laver ture næste år.
 13. Dufte til sauna bestiller Annie og Anders. Når der kommer sauna fortsætter kursus, sender vi Annie og Anders på det.
 14. Vi vil gerne diskutere kaffekrus, reklameting, fælles plakat og hjemmesiden på lokalforeningsmødet.
 15. Vi spørger Carsten og Peder om de vil arrangere skovture næste år. Vi mangler at høre minimum antal i Fredericia, hvordan værelserne i Tønder skal bestilles og vi skal have et møde med Them. Østers turen bliver vi 17 personer.
 16. Referat gennemgået og godkendt.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24/6 2023

hos Bodil og Søren, Lillebælt naturistcamping, Fjordvej 74, Svinø, 5500 Middelfart, kl. 10.00

Tilstede: Peder, Annie, Penille, Anders, Bodil, Søren O, Hans, Søren A, Bjarne

1. Siden sidst: Anders: Vi har i DN-T fået 4 nye medlemmer – vores nye tiltag ligner lidt en succes. Der er kommet 86 nye medlemmer på landsplan siden efteråret.

DN Land arbejder på at få trykt flyers om “nøgen i naturen” som kan udleveres til borgere man støder på som føler sig stødte over nøgenhed.

Vores første skovtur var en succes med 5 personer, det var muligt uden tøj.

Der er lidt problemer med link ikke henviser til de rigtige steder. Peder aftaler med Michael, DN Land

2. Entrepriser: Medlemmer af DN og DN-T kr. 40,-

Ikke medlemmer – hedder prøvemedlemskab – kr. 45,- + entre kr. 40,- = kr. 85,-

Første gang er for helt nye stadig gratis ……..Priser er foreløbig gældende til jul !

3. Referater til DN-Land og samarbejdsaftalen: Vi sender referat af vores begivenheder, så de kan sendes til kulturstyrelsen.

Vi anerkender og fornyr samarbejdsaftalen.

4. DN-Land spørger om DN-T vil stå for “skovens dag” (en tur i statsskoven med en naturvejleder) Det vil vi i 2024

DN-Land holder medlemsmøde på Sjælland ( sted ikke fastsat endnu) d. 14. oktober 2023

5. Velkomstbrev: Vi tænker at lave en folder med alt praktisk info til nye gæster til svømning………

6. Ø-tur: 6. – 9. juni 2024 Bøstrup Strandgård, Tranekær, Langeland. Vi arbejder på skovture og sightseeing …au naturel

Betaling bliver via webshoppen – tilmelding ej muligt endnu.

7. Fördeland therme og Campusbad……Udsat til drøftelse til efteråret

8. Den Gamle By i Århus, 20. august 2023, 09.45 man mødes ved indgangen. Der er hele dagen egen forplejning, men foreningen giver en småkage til kaffen (vaniljekrans)

9. Østersturen d. 3. september 2023 kl. 10.30: Vi får en naturvejleder med ud i vadehavet for at høste nogle østers, som kan grilles sammen med nogle Højer pølser når vi er kommet ind igen.

Når det er veloverstået fortsætter vi til Hohenwarte til et dejligt sønderjysk kaffebord. Medlemspris for DN kr. 300,- ikke medlemmer kr. 330,- tilmelding og betaling via hjemmeside og webshop fristen er 8. august 2023

 

Bestyrelsesmøde i Børkop d. 14. januar 2023

Deltagere: Steen, Marianne, Annie, Peder, Søren O., Bjarne

Steen: Ved mail korrespondance skal vi bruge, naturister.dk – ikke vores private mail !

Steen/Marianne besvarer indkomne spørgsmål på hoved mail.

Der er foreslået Hedensted Svømmehal om enkelt svømme event. Der er sauna åbent !

Søren O forhører nærmere ved hallen.

Vi skal tænke over hvad vi vil med Dn-T – måske flere ting “ud af huset”

Annie: Børneattester – igen – Det er ikke ligetil, men Vejle kommune er behjælpelig.

Peder: Ser på opdatering af vores hjemmeside !

Pkt. Om os…..vi ser på det i fællesskab

Sauna night: Sauna night d. 25 februar 2023 er aflyst. Vi har for ringe tilslutning pga. lukkede saunaer, samt der er

sauna night i Bjerringbro.

 

Bestyrelsesmøde i Dn -T i Børkop d. 10 september 2022

Deltagere: Steen, Marianne, Annie, Peder, Bjarne, Søren O., Søren A., Sv. Erik

Referent: Bjarne

Steen: Indledte med at rundsende vagtplan og kalender for sæsonen. Ved vagtplanen er det vigtigt man hurtigt tilkendegiver til Steen hvis man er forhindret så den bliver opdateret.

De forskellige bestyrelsesposter er for nuværende uændrede

Børneattester skal hentes hvert år. Annie har problemer med at logge på. Vil kontakte Birthe ved Vejle kommune.

Annie: Opfordrer til at få en ekstra person oplært ved kassen i tilfælde af kasseren er forhindret – evt. Søren O !

Sauna: Der har været ønske om mere ro ved saunagus. vi prøver med at holde en gus som stillegus.

Them svømmehal: En sauna night i Them d. 8. oktober er udelukket, for kort tid til planlægning og for tæt på Bjerringbro sauna night. Vi har foreslået enten d. 5. november eller d. 12 november. Them vil gerne gennemføre ved min. 45 deltagere. Det er stadig uafklaret om Them eller Dn-T er arrangør. Vi har sendt et ønske om et møde angående nye foreslåede datoer.

Sauna night: P.g.a. faldende interesse ved vores sauna nights foreslår vi for at prøve noget andet at prøve lidt oktoberfest agtigt og måske supplere med forskelligt wellness – skønhed- massage – evt. ølsmagning – Bjarne spørger lokal bryggeri

 

Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022

Deltagere: Annie, Christel, Peder, Steen, Bjarne

Afbud: Marianne, Jan

Referent: Bjarne

Steen:

Dn – Land har sendt samarbejdsaftale til underskrift, som bestyrelsen umiddelbart ikke kan forholde sig til samt underskrive, før en gammel aftale foreligger,(den har vi bedt om at få tilsendt).  Vi afventer og skal til sidst lægges op på generalforsamlingen før bestyrelsen evt. kan underskrive.

SMS tjenesten, hvor medlemmer kan få hurtig besked hvis der sker ændringer, skal være
synlig på vores hjemmeside, med oplysning om hvordan man tilmelder sig.

Nyheder skal på hjemmesiden hurtigt.

Hjemmesiden skal opdateres NU.

Begivenheder på Facebook skal deles med Dn – Land som

medarrangør, for en bredere visning.

Peder aftaler nærmere med Michael Hedegaard

Mail:     Vi har for mange forskellige mailadresser !

Det ændres evt. til dnt@naturister.dk

Referent: Bjarne tager notater og skriver teksten. Mailer til Peder der

rundsender det.

 

Møde med DN-Land d.11. December 2021 i Børkop.

Fra DN-Land: Torben, Bjørn og Michael.

Fra DN-T:     Steen, Marianne, Annie, Jan, Peder og Bjarne

Fraværende: Christel.

 

Torben foreslår vi begynder.

Steen:    Hvad kan vi bruge E medlemskortet til ?

Stregkode for at lave statistik,
For at se hvem kommer hos os

Mangler wellness i trekantområdet – reklame.

Der må godt være andre aktiviteter end kun svømning.

Vi skal guide nye til at tilmelde sig på DN-T.

Bjørn:    E medlemskortet er en besparelse på ca. 20.000 kr. i forhold til postomdeling.

Vi kan få særskilt medlemsoversigt med kun DN-T medlemmer.

Michael: Indbyd til nye ideer fra medlemmerne.

DN-Land ser helst lokale initiativer, men støtter gerne med reklamering.

Annie:    Kunne være dejligt med naturiststed i Jylland noget lignende Tysmosen.

Bjørn:     Tysmosen blev købt / støttet af DN-Land for at undgå det blev solgt / ændret til
andet – måske ikke naturist formål.

Steen:    MOSSØ HYTTEN Beliggende på Hem Odde ved Mossø, Skanderborg,
Kan lejes – plads til 34 personer men også andre steder kan eventuelt findes.

Torben:   DN-Land kan hjælpe
Der er samarbejdsaftale mellem DN-Land og DN-T.

Mail adresser rettes til.

Der findes aktivitetspulje hvor tilskud kan søges

DN-Land appellerer til referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Steen:     Marianne og Steen besvarer ikke spørgsmål på hjemmesiden kun vores

hovedmail.

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 23. oktober 2021

Deltagere: Steen, Marianne, Annie, Jan, Peder, Bjarne, Christel

Fordeling af poster:

Formand:              Steen

Sekretær:              Marianne

Kasserer:               Annie

Facebook mv.:      Peder

Hjemmeside mv.: Jan

Køkken mv.:         Christel

Referent mv.:        Bjarne

 • Børneattester: Der hentes attester til alle i bestyrelsen. Annie er på sagen. Fornys hvert andet år.
 • Medlemspleje, forslag : Billigere pris til en evt. saunanight for DN-T medlemmer som lidt kompensation for aflyste svømninger pga. corona.
 • Leif har meldt sig til saunanight d. 30. oktober og sørger for lidt leg/underholdning.
 • DN-Land: Forslag til besøg fra DN-Land til lokalforeningsmøde eksempelvis juleafslutning d. 11. december 2021 eller til saunanight d. 26. februar 2022.
 • DN-Land kan søges om tilskud til underskudsdækning til evt. DN-T tur.
 • Salg af sodavand: Vi skal have gjort opmærksom på at eget medbragt sodavand ikke er tilladt. Kun vandflaske til sauna er tilladt.
 • Ved nye gæster gør vi opmærksom på at kop/krus skal være andet en glas eller porcelæn. Til spisning medbringes eget bestik/service.
 • Kasserer: Banken har forespurgt underskrevet kopi af referat fra generalforsamlingen. Annie laver kopi til underskrift.

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 16. maj 2020

Deltagere: Steen, Marianne, Peder, Paul, Annie, Christel

Referent: Christel (Paul)

 

Næste sæson:

 • Som oplæg til næste sæson drøftedes corona-situationen og de usikkerheder, som er opstået.
 • Økonomien er påvirket af aflysninger i foråret pga. corona.
 • Tilsvarende er der usikkerheder mht. økonomien for efteråret mht. åbning, brug af sauna, fremmøde, evt. yderligere regler osv.

Håndklæder med DN logo

 • Annie kigger på det

Reklame/info om DNT og vores lørdagssvømning

 • Generel drøftelse om at udbrede kendskabet til det?
 • Paul kigger på det. Aktivitetspulje DN land søges evt.

Børneattester til bestyrelse og suppleanter

 • Krav fra Vejle Kommune. Steen ordner det via borger.dk

Kalender næste år

 • Paul har booket ved Vejle Kommune, tider fordeles i juli, derefter bookes til saunanight og afslutning jul og forår.

Salg af sodavand

 • Der har været lidt svind. Derfor sættes færre dåser med øl/vand frem af gangen. Det er en lille støtte til foreningen økonomisk hvis medlemmer køber her og ikke tager med selv.

Steen informerer om følgende ved sæsonstart 12. september:

 • Service til kaffe, saunanight og afslutning
 • I disse miljø-venlige tider skal man fremover selv tage en kop med til kaffe. Det SKAL være plastik da porcelæn og glas ikke er tilladt i svømmehal.
 • Ved saunanight/afslutning skal deltagerne medbringe også kop, tallerken, bestik og ”glas”. Også her skal det være plastik/pap og altså bestemt ikke glas eller porcelæn.

Opgavefordeling

 • Marianne: køkken
 • Annie og Steen: saunagus gymnastik
 • Peder: Opdaterer Facebook-siderne for DN-T, Nøgenbadning, Naturist i Danmark
 • Paul: Laver DN-T hjemmeside ved DN, er kasserer, har kontakten til Vejle kommune, fotoopdatering på hjemmeside
 • Eigil og Tommy: Det praktiske ved svømning så som opstilling/nedtagning af stole og borde og lin.
 • Christel: sekretær/ referent ved møder

Kontrol af medlemskort

 • Medlemmerne skal altid medbringe deres medlemskort.
 • Ved generalforsamling og aftenarrangementer checkes medlemskort ved indgangen. Der skal disse aftener være to personer ved kassen (for meget at holde styr på for én person).

Juleafslutning og sæsonafslutning

 • Ingen beslutning vedr. musik endnu. Afventer økonomi, deltagerantal m.v.

Evt. nye aktiviteter:

 • Der var en drøftelse af evt. nye aktiviteter for at hastholde/forøge medlemsantallet.
 • Ideer: bierfest/ølsmagning (smagsprøver), wellness/massage, julebanko, brætspil, børneideer

Mobiltelefoner

 • Mobiltelefoner må ikke medbringes i svømmehal.

Regler for det lille bassin

 • Ingen snorkeldykning i det lille bassin
 • Dyser må ikke tændes før kl 18 fordi dyserne køler vandet
 • Ved saunanight og andre aftenarrangementer må dyser tændes fra 18 – 18:30 og efter kl. 22

Regler generelt:

 • Regler skal nedfældes skriftligt og ligge i et par laminerede eksemplarer på bordene i svømmehallen.

Vagtplan

 • Vagtplan for afvikling af svømning laves ved næste møde 12. september kl. 1400 i Børkop Svømmehal.

Referat af bestyrelsesmødet den 09/2-2020

Tilstede: Steen, Annie, Paul og Susanne.

1.
Det ser umiddelbart ud til at være svært at rekrutterer nye medlemmer til bestyrelsen.
Hvis der på generalforsamlingen ikke er nogen som byder ind, talte vi om en plan B: Det kunne evt. være at lave en liste over de lørdage som skal besættes i foråret 2020 hvor folk kunne skrive sig på to og to, derudover skulle der være én fra bestyrelsen som tovholder og én som kom hver gang på skift.
Det kunne evt. også være en mulighed at bruge frivillige til arrangementerne. Susanne sagde at hun gerne vil stå for nogle af Sauna Nightsne og hvad hun ellers kan være behjælpelig med når hun er der.

2.
Steen har et overskud af øl, vin og vand. Det blev besluttet at DN-T køber det. Steen skal udfærdige en regning som to af bestyrelsens medlemmer skriver under på.

3.
Omkring Sauna Night tjekker Annie på lørdag den 15/2-20 hvad der mangler af vin. Slikposer til børnene tjekkes ved samme lejlighed.
Steen og Marianne har nogle sorte velour duge som vi må låne, Annie tjekker om de indkøbte servietter vil passe til.
I den forbindelse blev det drøftet at vi fremadrettet nok skal bede vores medlemmer om selv at tage kaffekopper med, det skal selvfølgelig være af pap eller plastik, det gælder også til vores fællesspisninger med tallerkner, glas og bestik også af plastik eller pap.
Susanne orienterede om, at man i Spejdersport kan købe en sammenklappelig kop til meget få penge.

4.
Paul vil sende et udkast til Knud om indkaldelse til Generalforsamling og om hvem der er på valg og hvem der ikke er.

5.
Paul nævnte om det ikke vil være en god ide at sende mail ud til vores medlemmer sammen med sms-tjenesten, men på grund af persondataloven skal vi have tilladelse fra hvert enkelt medlem.

6.
Annie orienterede om, at hun stadig arbejder i håndklæder med vores logo til salg i Børkop.

7.
Annie vil kontakte Leif for at spørge om han vil komme og lave tøndeslagning til vores Sauna Night den 22/2-20.

8.
Sluttelig talte vi om at arrangerer en fællestur tur for vores medlemmer til Tyskland hvor både wellness og handel skulle indgå evt. med overnatning, medlemmerne skal selv betale.
Vi regner med at der skal være samkørsel fra Børkop og at familiesvømningen bliver aflyst den dag.

Ref. Susanne Lindberg.


­­Referat af bestyrelsesmødet den 16-11-2019

Tilstede: Susanne, Steen, Marianne, Annie og Paul.

 

Gaver i DN-T

Det blev besluttet at foreningen giver gaver til runde fødselsdage og til begravelser.

Derudover en kurv til Preben vores Livredder ved Juleafslutning, for det fantastiske stykke arbejde han leverer hver gang.

 

Annoncering

Susanne spurgte fra Knud om der var én fra bestyrelsen som kunne tænke sig at overtage annonceringen på Facebook, Naturist i Danmark og Nøgenbadning.

Det blev besluttet at spørge Knud om han vil fortsætte til sæsonafslutning.

Julefrokosten:

Der er bestilt mad fra Kvickly i Middelfart, Susanne tager bestik med.

Der er bestilt jule duge som kommer en af dagene med posten.

Der vil blive dækket op med tema Jul ved 6 mandsborde.

Musikken er bestilt. Der vil blive annonceret at alle skal have en pakke med til 20,- kr. til pakkespil.

Susanne tager raflebægre med.

Annie vil kontakte Leif for at spørge om han vil komme og arrangere en juleleg.

Annie har været på kursus i Saunagus som også vil blive benyttet til julefrokosten.

Håndklæder.

Det blev besluttet at undersøge evt. indkøb af håndklæder 100 X 150 med vores eget logo som kan købes for en pris, som endnu ikke er fastsat.

 

Massage Dysser.

Det er et problem at vandet i det lille bassin bliver et par grader koldere når massagedysserne bliver aktiveret.

Det blev derfor besluttet at det lille bassin er forbeholdt børnene til alm. Familiesvømning og derfor først må tændes kl. 17.30

Til Sauna Night skal bassinet benyttes som kærestebassin og massagedysserne må derfor først tændes 1 time før afslutning kl. 21.30.

 

Sådan forstået af ref. Susanne.


Referat af bestyrelsesmødet den 14-09-2019

Tilstede: Susanne, Steen, Marianne, Annie og Paul.

Opstart af Svømning i Børkop og Kalender:

Vi er d.d. alle til stede fra bestyrelsen og Susanne vil byde velkommen kl. 17.00 hvor der vil blive budt på Verdi.

Susanne er fraværende frem til den 2-11-2019 og Tommy vil blive spurgt om han i den periode vil være behjælpelig i svømmehallen.

Vi har åben i uge 41 og 42 hvor Annie har vagten, dette dog kun hvis det er muligt for os at booke svømmehallen de to lørdage fra kl. 16-19, Paul undersøger.

Der vil ikke være naturistsvømning den 4-1-2020.

Opstart efter jul vil derfor blive den 11-1-2020.

Generalforsamling vil blive den 7-3-2020 kl. 17.00

 

Sauna Night den 2-11-2019

Steen tager imod tilmeldinger og Susanne bestiller smørrebrød fra Hatting Brugs Anni afhenter smørrebrødet.

Julefrokost den 14-12-2019

Steen tager imod tilmeldinger og Susanne bestiller platter fra Kvickly Middelfart, Susanne afhenter Platterne

Sauna Night den 22 -2- 2020

Steen tager imod tilmeldinger og Susanne bestiller smørrebrød fra Hatting Brugs Anni afhenter smørrebrødet.

Afslutning den 4-4-2020

Planlægges af den nye bestyrelse.

 

Hvem skal betale indgang/hvem skal ikke betale.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter betaler ikke for indgangen da det forventes at vi alle deltager i arbejdet med at stille borde og stole op, lave kaffe serverer småkager, uddeler slikposer, tager imod nye og vise rundt, rydde både i svømmehallen og i køkkenet fra. Kl. 18.30 m.m.

Facebookgruppen.

Lige nu er Knud administrator på Facebookgruppen og vi vil spørge ham om han har lyst til at fortsætte.

 

Års kort.

Års kort koster 600,-kr og kan bestilles og afhentes i svømmehallen.

DN-Trekantens mailsystem.

Paul vil svarer på de mails vi modtager. Paul vil også fine ud af hvem der er administrator.

 

SMS

Steen står for at sende sms ér ud ved aflysninger m.m.

 

Vandgymnastik.

Annie og Preben vil stå for vandgymnastik alle lige uger kl. 16.45

 

Sådan forstået af ref.

Susanne Lindberg


Referat af bestyrelsesmødet den 16-03-2019

Tilstede: Susanne, Steen, Marianne, Annie, Anders, Tommy og Eigil.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Kasser: Poul Fabricius

Formand: Idet Kassereren har samme beføjelser som formanden og ingen i bestyrelsen ønskede formandsposten blev det besluttet at vi valgte Susanne som daglig leder.

Sekretær blev Susanne og Torben fortsætter med SMS tjenesten.

Steen, Marianne og Annie som bestyrelsesmedlemmer.

 

Opgaver af bestyrelsesmedlemmer-suppleanter og frivillige.

Anders 1. sup. Vil tage kontakt til Danske Naturister og forsøge at få vores hjemmeside op at kører.

Knud er fortsat på Kasserer posten til alt er overdraget til Poul Fabricius.

Marianne handler fremadrettet hvad der skal bruges til familie svømning.

Knud fortsætter med at indkøbe til og lave slikposer.

Gert står stadig for kalender og Hal booking.

Vi snakkede om, at spørge Gert om, muligheden for at få et andet udseende på kalenderen så den er lettere at læse.

Det blev besluttet at Knud, Gert, Torben og Hans Olling kommer gratis ind til familiesvømning.

 

Eftermiddagskaffe:

Anders foreslog at vi så på noget andet til eftermiddagskaffe end de sædvanlige småkager.

Idet kaffe og småkager er gratis for vores medlemmer, besluttede vi at Marianne kikker på det men,

at prisen ikke kommer til at overskride det vi giver nu.

 

Et andet arrangement end Sauna Night.

Anders foreslog at vi kikkede på at holde et andet arrangement end Sauna Night under familiesvømning så

børn kunne deltage, evt. med pøser både for børn og voksne.

Det blev drøftet og vi blev enige om, at det står en hver frit for at arrangere når blot det bliver meldt ud i

god tid og holdes indenfor den normale åbningstid kl. 16-18.30

 

Vildmarkskar.

Steen har en god dialog med DN-Land omkring Vildmarkskar.

Vildmarkskaret vil få base på Steens adresse og vil blive leveret på en trailer så det er transportabel og skal

servicere Fyn og Jylland. Steen vil sørge for transporten af Vildmarkskaret og det vil komme til at koste

500,-kr. at leje.

Saunagus.

Annie ville undersøge muligheden for at købe Gert ud af det materiale som han har eller om vi skal købe vores eget.

Skal vi købe vores eget vil Annie stå for indkøb.

 

Sådan forstået af ref.

Susanne Lindberg


Bestyrelsesmøde DN Trekantsområdet afholdt hos Gert d. 7/12 2017

 

Deltagere: Knud Knudsen Lindberg, Susanne Knudsen Lindberg, Torben Christensen, Annie Petersen, Gert Mikkelsen, Leif Martin, Marianne Rye Andersen.

Afbud: Steen Sloth Andersen.

1.
Gert kom med forslag om at udsende julekort igen i år. Dette blev dog nedstemt.

2.
Juleafslutning 9/12 2017.
Der er styr på mad og drikkevare. Der er tilmeldt 59 personer.

3.
Generalforsamling 2018.
Der afholdes generalforsamling lørdag 3/3 2018 i forbindelse med familiesvømningen.

4.
Nye billetpriser gældende fra 1/1 2018 blev vedtaget:
Medlem af DN-T kr. 30
Medlem af DN og andre lokalforeninger under DN kr. 60
Ikke medlem kr. 75
Børn under 18 år gratis

5.
For at få et flow i gus saunaen bliver der laver brikker man skal tage for at bestille en plads til det næste gus.

6.
Til vores arrangementer skal vi vide hvem der har ansvaret for de forskellige arbejdsopgaver.

7.

Torben Christensen informerede om at han udtræder af bestyrelsen ved kommende generalforsamling den 03.03.’18

8.
Vagtplan for foråret 2018.
6/1 Alle (Nytårskur)
13/1 Torben
20/1 Gert
27/1 Susanne og Knud
3/2 Alle (fastelavn)
10/2 Annie
17/2 Leif
24/2 Susanne og Knud
3/3 Alle (Generalforsamling)
10/3 Andre tager over. Bestyrelsen skal til DN land foreningsmøde
17/3 Gert
24/3 Gert
7/4 Leif
14/4 Alle (Afslutning)

 

 

____________________________________________________________________________