Referater af best.møder

Bestyrelsesmøde lørdag den 16. maj 2020

Deltagere: Steen, Marianne, Peder, Paul, Annie, Christel

Referent: Christel (Paul)

 

Næste sæson:

 • Som oplæg til næste sæson drøftedes corona-situationen og de usikkerheder, som er opstået.
 • Økonomien er påvirket af aflysninger i foråret pga. corona.
 • Tilsvarende er der usikkerheder mht. økonomien for efteråret mht. åbning, brug af sauna, fremmøde, evt. yderligere regler osv.

Håndklæder med DN logo

 • Annie kigger på det

Reklame/info om DNT og vores lørdagssvømning

 • Generel drøftelse om at udbrede kendskabet til det?
 • Paul kigger på det. Aktivitetspulje DN land søges evt.

Børneattester til bestyrelse og suppleanter

 • Krav fra Vejle Kommune. Steen ordner det via borger.dk

Kalender næste år

 • Paul har booket ved Vejle Kommune, tider fordeles i juli, derefter bookes til saunanight og afslutning jul og forår.

Salg af sodavand

 • Der har været lidt svind. Derfor sættes færre dåser med øl/vand frem af gangen. Det er en lille støtte til foreningen økonomisk hvis medlemmer køber her og ikke tager med selv.

Steen informerer om følgende ved sæsonstart 12. september:

 • Service til kaffe, saunanight og afslutning
 • I disse miljø-venlige tider skal man fremover selv tage en kop med til kaffe. Det SKAL være plastik da porcelæn og glas ikke er tilladt i svømmehal.
 • Ved saunanight/afslutning skal deltagerne medbringe også kop, tallerken, bestik og ”glas”. Også her skal det være plastik/pap og altså bestemt ikke glas eller porcelæn.

Opgavefordeling

 • Marianne: køkken
 • Annie og Steen: saunagus gymnastik
 • Peder: Opdaterer Facebook-siderne for DN-T, Nøgenbadning, Naturist i Danmark
 • Paul: Laver DN-T hjemmeside ved DN, er kasserer, har kontakten til Vejle kommune, fotoopdatering på hjemmeside
 • Eigil og Tommy: Det praktiske ved svømning så som opstilling/nedtagning af stole og borde og lin.
 • Christel: sekretær/ referent ved møder

Kontrol af medlemskort

 • Medlemmerne skal altid medbringe deres medlemskort.
 • Ved generalforsamling og aftenarrangementer checkes medlemskort ved indgangen. Der skal disse aftener være to personer ved kassen (for meget at holde styr på for én person).

Juleafslutning og sæsonafslutning

 • Ingen beslutning vedr. musik endnu. Afventer økonomi, deltagerantal m.v.

Evt. nye aktiviteter:

 • Der var en drøftelse af evt. nye aktiviteter for at hastholde/forøge medlemsantallet.
 • Ideer: bierfest/ølsmagning (smagsprøver), wellness/massage, julebanko, brætspil, børneideer

Mobiltelefoner

 • Mobiltelefoner må ikke medbringes i svømmehal.

Regler for det lille bassin

 • Ingen snorkeldykning i det lille bassin
 • Dyser må ikke tændes før kl 18 fordi dyserne køler vandet
 • Ved saunanight og andre aftenarrangementer må dyser tændes fra 18 – 18:30 og efter kl. 22

Regler generelt:

 • Regler skal nedfældes skriftligt og ligge i et par laminerede eksemplarer på bordene i svømmehallen.

Vagtplan

 • Vagtplan for afvikling af svømning laves ved næste møde 12. september kl. 1400 i Børkop Svømmehal.

Referat af bestyrelsesmødet den 09/2-2020

Tilstede: Steen, Annie, Paul og Susanne.

1.
Det ser umiddelbart ud til at være svært at rekrutterer nye medlemmer til bestyrelsen.
Hvis der på generalforsamlingen ikke er nogen som byder ind, talte vi om en plan B: Det kunne evt. være at lave en liste over de lørdage som skal besættes i foråret 2020 hvor folk kunne skrive sig på to og to, derudover skulle der være én fra bestyrelsen som tovholder og én som kom hver gang på skift.
Det kunne evt. også være en mulighed at bruge frivillige til arrangementerne. Susanne sagde at hun gerne vil stå for nogle af Sauna Nightsne og hvad hun ellers kan være behjælpelig med når hun er der.

2.
Steen har et overskud af øl, vin og vand. Det blev besluttet at DN-T køber det. Steen skal udfærdige en regning som to af bestyrelsens medlemmer skriver under på.

3.
Omkring Sauna Night tjekker Annie på lørdag den 15/2-20 hvad der mangler af vin. Slikposer til børnene tjekkes ved samme lejlighed.
Steen og Marianne har nogle sorte velour duge som vi må låne, Annie tjekker om de indkøbte servietter vil passe til.
I den forbindelse blev det drøftet at vi fremadrettet nok skal bede vores medlemmer om selv at tage kaffekopper med, det skal selvfølgelig være af pap eller plastik, det gælder også til vores fællesspisninger med tallerkner, glas og bestik også af plastik eller pap.
Susanne orienterede om, at man i Spejdersport kan købe en sammenklappelig kop til meget få penge.

4.
Paul vil sende et udkast til Knud om indkaldelse til Generalforsamling og om hvem der er på valg og hvem der ikke er.

5.
Paul nævnte om det ikke vil være en god ide at sende mail ud til vores medlemmer sammen med sms-tjenesten, men på grund af persondataloven skal vi have tilladelse fra hvert enkelt medlem.

6.
Annie orienterede om, at hun stadig arbejder i håndklæder med vores logo til salg i Børkop.

7.
Annie vil kontakte Leif for at spørge om han vil komme og lave tøndeslagning til vores Sauna Night den 22/2-20.

8.
Sluttelig talte vi om at arrangerer en fællestur tur for vores medlemmer til Tyskland hvor både wellness og handel skulle indgå evt. med overnatning, medlemmerne skal selv betale.
Vi regner med at der skal være samkørsel fra Børkop og at familiesvømningen bliver aflyst den dag.

Ref. Susanne Lindberg.


­­Referat af bestyrelsesmødet den 16-11-2019

Tilstede: Susanne, Steen, Marianne, Annie og Paul.

 

Gaver i DN-T

Det blev besluttet at foreningen giver gaver til runde fødselsdage og til begravelser.

Derudover en kurv til Preben vores Livredder ved Juleafslutning, for det fantastiske stykke arbejde han leverer hver gang.

 

Annoncering

Susanne spurgte fra Knud om der var én fra bestyrelsen som kunne tænke sig at overtage annonceringen på Facebook, Naturist i Danmark og Nøgenbadning.

Det blev besluttet at spørge Knud om han vil fortsætte til sæsonafslutning.

Julefrokosten:

Der er bestilt mad fra Kvickly i Middelfart, Susanne tager bestik med.

Der er bestilt jule duge som kommer en af dagene med posten.

Der vil blive dækket op med tema Jul ved 6 mandsborde.

Musikken er bestilt. Der vil blive annonceret at alle skal have en pakke med til 20,- kr. til pakkespil.

Susanne tager raflebægre med.

Annie vil kontakte Leif for at spørge om han vil komme og arrangere en juleleg.

Annie har været på kursus i Saunagus som også vil blive benyttet til julefrokosten.

 

Håndklæder.

Det blev besluttet at undersøge evt. indkøb af håndklæder 100 X 150 med vores eget logo som kan købes for en pris, som endnu ikke er fastsat.

 

Massage Dysser.

Det er et problem at vandet i det lille bassin bliver et par grader koldere når massagedysserne bliver aktiveret.

Det blev derfor besluttet at det lille bassin er forbeholdt børnene til alm. Familiesvømning og derfor først må tændes kl. 17.30

Til Sauna Night skal bassinet benyttes som kærestebassin og massagedysserne må derfor først tændes 1 time før afslutning kl. 21.30.

 

Sådan forstået af ref. Susanne.


Referat af bestyrelsesmødet den 14-09-2019

Tilstede: Susanne, Steen, Marianne, Annie og Paul.

 

Opstart af Svømning i Børkop og Kalender:

Vi er d.d. alle til stede fra bestyrelsen og Susanne vil byde velkommen kl. 17.00 hvor der vil blive budt på Verdi.

Susanne er fraværende frem til den 2-11-2019 og Tommy vil blive spurgt om han i den periode vil være behjælpelig i svømmehallen.

Vi har åben i uge 41 og 42 hvor Annie har vagten, dette dog kun hvis det er muligt for os at booke svømmehallen de to lørdage fra kl. 16-19, Paul undersøger.

Der vil ikke være naturistsvømning den 4-1-2020.

Opstart efter jul vil derfor blive den 11-1-2020.

Generalforsamling vil blive den 7-3-2020 kl. 17.00

 

Sauna Night den 2-11-2019

Steen tager imod tilmeldinger og Susanne bestiller smørrebrød fra Hatting Brugs Anni afhenter smørrebrødet.

 

Julefrokost den 14-12-2019

Steen tager imod tilmeldinger og Susanne bestiller platter fra Kvickly Middelfart, Susanne afhenter Platterne

 

Sauna Night den 22 -2- 2020

Steen tager imod tilmeldinger og Susanne bestiller smørrebrød fra Hatting Brugs Anni afhenter smørrebrødet.

 

Afslutning den 4-4-2020

Planlægges af den nye bestyrelse.

 

Hvem skal betale indgang/hvem skal ikke betale.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter betaler ikke for indgangen da det forventes at vi alle deltager i arbejdet med at stille borde og stole op, lave kaffe serverer småkager, uddeler slikposer, tager imod nye og vise rundt, rydde både i svømmehallen og i køkkenet fra. Kl. 18.30 m.m.

 

Facebookgruppen.

Lige nu er Knud administrator på Facebookgruppen og vi vil spørge ham om han har lyst til at fortsætte.

 

Års kort.

Års kort koster 600,-kr og kan bestilles og afhentes i svømmehallen.

 

DN-Trekantens mailsystem.

Paul vil svarer på de mails vi modtager. Paul vil også fine ud af hvem der er administrator.

 

SMS

Steen står for at sende sms ér ud ved aflysninger m.m.

 

Vandgymnastik.

Annie og Preben vil stå for vandgymnastik alle lige uger kl. 16.45

 

Sådan forstået af ref.

Susanne Lindberg

 


Referat af bestyrelsesmødet den 16-03-2019

Tilstede: Susanne, Steen, Marianne, Annie, Anders, Tommy og Eigil.

 

Konstituering af bestyrelsen:

Kasser: Poul Fabricius

Formand: Idet Kassereren har samme beføjelser som formanden og ingen i bestyrelsen ønskede formandsposten blev det besluttet at vi valgte Susanne som daglig leder.

Sekretær blev Susanne og Torben fortsætter med SMS tjenesten.

Steen, Marianne og Annie som bestyrelsesmedlemmer.

 

Opgaver af bestyrelsesmedlemmer-suppleanter og frivillige.

Anders 1. sup. Vil tage kontakt til Danske Naturister og forsøge at få vores hjemmeside op at kører.

Knud er fortsat på Kasserer posten til alt er overdraget til Poul Fabricius.

Marianne handler fremadrettet hvad der skal bruges til familie svømning.

Knud fortsætter med at indkøbe til og lave slikposer.

Gert står stadig for kalender og Hal booking.

Vi snakkede om, at spørge Gert om, muligheden for at få et andet udseende på kalenderen så den er lettere at læse.

Det blev besluttet at Knud, Gert, Torben og Hans Olling kommer gratis ind til familiesvømning.

 

Eftermiddagskaffe:

Anders foreslog at vi så på noget andet til eftermiddagskaffe end de sædvanlige småkager.

Idet kaffe og småkager er gratis for vores medlemmer, besluttede vi at Marianne kikker på det men,

at prisen ikke kommer til at overskride det vi giver nu.

 

Et andet arrangement end Sauna Night.

Anders foreslog at vi kikkede på at holde et andet arrangement end Sauna Night under familiesvømning så

børn kunne deltage, evt. med pøser både for børn og voksne.

Det blev drøftet og vi blev enige om, at det står en hver frit for at arrangere når blot det bliver meldt ud i

god tid og holdes indenfor den normale åbningstid kl. 16-18.30

 

Vildmarkskar.

Steen har en god dialog med DN-Land omkring Vildmarkskar.

Vildmarkskaret vil få base på Steens adresse og vil blive leveret på en trailer så det er transportabel og skal

servicere Fyn og Jylland. Steen vil sørge for transporten af Vildmarkskaret og det vil komme til at koste

500,-kr. at leje.

Saunagus.

Annie ville undersøge muligheden for at købe Gert ud af det materiale som han har eller om vi skal købe vores eget.

Skal vi købe vores eget vil Annie stå for indkøb.

 

Sådan forstået af ref.

Susanne Lindberg


Bestyrelsesmøde DN Trekantsområdet afholdt hos Gert d. 7/12 2017

 

Deltagere: Knud Knudsen Lindberg, Susanne Knudsen Lindberg, Torben Christensen, Annie Petersen, Gert Mikkelsen, Leif Martin, Marianne Rye Andersen.

Afbud: Steen Sloth Andersen.

1.
Gert kom med forslag om at udsende julekort igen i år. Dette blev dog nedstemt.

2.
Juleafslutning 9/12 2017.
Der er styr på mad og drikkevare. Der er tilmeldt 59 personer.

3.
Generalforsamling 2018.
Der afholdes generalforsamling lørdag 3/3 2018 i forbindelse med familiesvømningen.

4.
Nye billetpriser gældende fra 1/1 2018 blev vedtaget:
Medlem af DN-T kr. 30
Medlem af DN og andre lokalforeninger under DN kr. 60
Ikke medlem kr. 75
Børn under 18 år gratis

5.
For at få et flow i gus saunaen bliver der laver brikker man skal tage for at bestille en plads til det næste gus.

6.
Til vores arrangementer skal vi vide hvem der har ansvaret for de forskellige arbejdsopgaver.

7.

Torben Christensen informerede om at han udtræder af bestyrelsen ved kommende generalforsamling den 03.03.’18

8.
Vagtplan for foråret 2018.
6/1 Alle (Nytårskur)
13/1 Torben
20/1 Gert
27/1 Susanne og Knud
3/2 Alle (fastelavn)
10/2 Annie
17/2 Leif
24/2 Susanne og Knud
3/3 Alle (Generalforsamling)
10/3 Andre tager over. Bestyrelsen skal til DN land foreningsmøde
17/3 Gert
24/3 Gert
7/4 Leif
14/4 Alle (Afslutning)

 

 

____________________________________________________________________________