Indkaldelse til generalforsamling 11. marts 2023

Danske Naturister Trekantsområdet (DN-T)

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling afholdes i
          Børkop Svømmehal
          Skolebakken 1
          7080 Børkop
lørdag 11. marts 2023 kl. 17:00

Husk at medbringe gyldigt medlemskort!
Der er gratis adgang til foreningens svømning den dag, som generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Valg af formand i ulige år. – Steen – modtager ikke genvalg
9. Valg af kasserer i lige år. – Er ikke på valg
10. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter:
På valg er:
Bjarne – modtager genvalg
Marianne – ikke genvalg
Suppleanter:
Søren A. – modtager genvalg
Svend Erik modtager genvalg
11. Valg af revisor. – Aase Juul modtager genvalg og en revisorsuppleant.- Knud Knudsen modtager genvalg
12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*