Indkaldelse til generalforsamling 5. marts 2022

Danske Naturister Trekantsområdet (DN-T)

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling afholdes i

Børkop Svømmehal

Skolebakken 1

7080 Børkop

lørdag 5. marts 2022 kl. 17:00

 

Husk at medbringe gyldigt medlemskort!

Der er gratis adgang til foreningens svømning den dag, som generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Fremlæggelse af budget til orientering
 8. Valg af formand i ulige år. – Er ikke på valg
 9. Valg af kasserer i lige år. — Ny Kasserer vælges (Annie )/genvælges igen foråret 2022 – Annie – modtager genvalg
 10. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter:

På valg er:

Peder – modtager genvalg,

Christel – ikke genvalg

Suppleanter:

Jan – modtager ikke genvalg

Bjarne – modtager genvalg

 1. Valg af revisor. – Aase Juul modtager genvalg og en revisorsuppleant.- Knud Knudsen modtager genvalg
 2. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*