Indkaldelse til generalforsamling 9 oktober 2021

Generalforsamling afholdes i

Børkop Svømmehal
Skolebakken 1
7080 Børkop

lørdag 9. oktober 2021 kl. 17:00

Husk at medbringe gyldigt medlemskort!
Der er gratis adgang til foreningens svømning den dag, som generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Fremlæggelse af budget til orientering
 8. Valg af formand i ulige år:
  Steen Andersen er på valg
 9. Valg af kasserer i lige år:
  Ny kasserer vælges/genvælges i foråret 2022
 10. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter
  På valg er:
  Marianne Andersen – Modtager genvalg
  Annie Petersen – Modtager genvalg
  Ejgil (Suppleant) – Modtager ikke genvalg
  Tommy Hansen (suppleant) – Modtager ikke genvalg
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant:
  Aase Juul – Modtager genvalg
  Knud Knudsen (Suppleant)
 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*