Indkaldelse til generalforsamling lørdag 7. marts 2020 kl. 17:00

Danske Naturister Trekantsområdet (DN-T)

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling afholdes i
   Børkop Svømmehal
   Skolebakken 1
   7080 Børkop
lørdag 7. marts 2020 kl. 17:00

Husk at medbringe gyldigt medlemskort!

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Valg af formand i ulige år
9. Valg af kasserer i lige år
10. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
12. Eventuelt.

Vedr. pkt. 8:
Susanne ønsker ikke genvalg og har valgt at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Der skal derfor vælges ny formand.

Vedr. pkt. 9:
Kasserer er på valg i lige år. Nuværende kasserer er villig til genvalg.

Vedr. pkt. 10:
De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg i år.
Der er behov for at supplere bestyrelsen med yderligere to medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*