tirsdag , maj 21 2024

Referat fra DNØ GF 2020 afholdt den 14 august 2021

Referat af GF DN-Ø den 14. juli 2021 på NFJ, Kysing

Fungerende formand bød velkommen, og tidl. formand påtog sig som dirigent at lede den store (6 pers.) forsamling gennem generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt idet indkaldelsen var ham i hænde 3 uger før d.d.
Forsamlingen anerkendte, at det pga. situationen omkring C-19 havde været nødvendigt at udsætte Generalforsamlingen, og at den derfor var lovlig.
Fungerende formand berettede derefter om det C-19 ramte år 2019-2020, hvor alting gik i stå umiddelbart efter forrige GF. Vi har af samme grund ikke kunnet lave nogen form for aktivitet – de få, vi var ved at sætte i søen, blev lukket igen.
Beretningen lægges efter Generalforsamlingen ud i vores dokumenter på hjemmesiden. Det bliver efter det 1. ordinære bestyrelsesmøde.
Kassereren fik pga. C-19 først overdraget regnskabet i foråret 2020. Tidligere kasserer har betalt og bogført indtil da, og pga. C-19 har der ikke været bevægelser siden.
Da det ikke var muligt inden Generalforsamlingen at få revideret regnskabet, forelægges det forsamlingen som det står.
Idet, der ikke har været anledning til ikke at stole på de få (22) poster i regnskabet, godkender forsamlingen at regnskabet for 2019 godkendes urevideret.
Bestyrelsen trækker sit vedtægtsændringsforslag om ændring af tidspunktet for afholdelse af Generalforsamlingen, idet det bliver genfremsat til Generalforsamlingen i 2022. Anledningen er det meget store fremmøde, og at bestyrelsen helst ser, at flere medlemmer får mulighed for at tilkendegive deres holdning til dette.
Kontingentet fortsættes som nu.
Forsamlingen vendte flere muligheder for aktiviteter – heriblandt:
Skanderborg
Gellerup
Odder
Afholdelse af Sommerfest
Mobilsaunaen – der trænger til en genopfriskning – og nogle aktivister.
Minigolf i Aarhus – vi har modtaget en forespørgsel om vi kunne være interesserede.
Budget for indeværende år er ikke udarbejdet – vi arbejder med ideerne og indenfor de rammer, vores nuværende likviditet kan bære.
Valg_
Formand – Henk blev valgt med applaus
Ingerlise og Annie er genvalgt og nyvalgt for 2 år
Vi havde ingen opstillede kandidater til suppleantposterne
Vi havde ingen kandidat tio revisorposten – kassereren forhører sig ved nuværende revisorsuppleant.
Ingolf er valgt som revisorsuppleant med applaus.
Evt.
Iab.

Nyvalgt formand hævede Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

About Administrator

Check Also

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Alle medlemmer af DN Østjylland indkaldes hermed til generalforsamling den 6. april 2024. Læs den …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.