søndag , juli 5 2020

Generalforsamling 2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Naturister Østjylland

Tid: søndag den 26. marts 2017  kl. 13,30 – 15.00

Sted: Mødelokalet, Skanderborg  svømmehal, Højvangens Torv 14, 8660 Skanderborg

Dagsorden: iflg. vedtægterne

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Bestyrelsens beretning v. formanden.
 • Kassererens beretning.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Godkendelse af budget.
 • Valg af Formand ( Thomas Asferg ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Bjarne Elemstøm ønsker genvalg )
 • Valg af 2 suppleanter.
 • Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt

Bilag:

DN Østjylland regnskab 2016

Vedtægtsændringer GF 2017 – forslags katalog v2

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Andre forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen er foreløbig og kan opdateres.

Forslag til generalforsamlingen sendes til: thomas@naturister.dk

 

Med venlig hilsen

Thomas Asferg

Formad, Danske Naturister Østjylland

About admin

Check Also

Foreløbig dagsorden for generalforsamling den 01-03-2020

Danske Naturister Østjylland afholder generalforsamling søndag 1. marts 2020 kl. 13:30 i Skanderborg Svømmehals mødelokale …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *