onsdag , maj 19 2021

Foreløbig dagsorden for generalforsamling den 01-03-2020

Danske Naturister Østjylland
afholder generalforsamling
søndag 1. marts 2020 kl. 13:30
i Skanderborg Svømmehals mødelokale

Foreløbig dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Valg af stemmetællere og referent.
• Bestyrelsens beretning v. formanden godkendes.
• Godkendelse af regnskab.
• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent. Handlingsplan diskuteres.
• Budget fremlægges.
• Valg af kasserer. Stig Jacobsen ønsker ikke genvalg.
• Valg af 3. bestyrelsesmedlem. Vacant.
• Valg af 4. bestyrelsesmedlem. På valg er Henk Hansen.
• Valg af evt 5. og 6. bestyrelsesmedlem. På valg er Kaj Henning
Hansen.
• Valg af 0 – 2 suppleanter.
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. På valg er hhv Mogens
Hempel og Søren Rasmussen.
• Eventuelt.

Ang punktet ”Behandling af indkomne forslag”:
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til:
john@naturister.dk

 

About dnaarhus

Check Also

Vand Plask & Wellness aflyst i efteråret 2020 på grund af Corona virus.

Vand , Plask og Wellness aflyst. På grund af Corona virus, har vi desværre måtte …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *