Persondatapolitik

Danske Naturister Nords persondatapolitik

 1. FORMÅL

 Formålet med Danske Naturister Nord persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender persondata. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er Danske Naturister Nords målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail adresse eller andre kontakt oplysninger.

Når du er medlem af Danske Naturister Nord eller tilmelder dig aktiviteter hos Danske Naturister Nord, behandler Danske Naturister Nord som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne persondatapolitik.

Du kan nedenfor læse nærmere om Danske Naturister Nords behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:

 • Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 2)
 • Hvorledes sikrer og beskytter vi dine personoplysninger (se punkt 3)
 • Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 4)
 • Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 5)
 • Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).
 1. INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Danske Naturister Nord har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dit medlemskab, levere målrettet information, levere medlemsrelaterede ydelser, ekspedere evt. bestillinger og øvrige tjenester til dig. Danske Naturister Nord indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere en ydelse til dig.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Personnummer er ikke en personfølsom oplysning, men skal dog behandles på en særlig måde. Danske Naturister Nord indsamler ikke personnummer.

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du registrerer dig som medlem eller tilmelder dig vore aktiviteter hvor der er tilmelding, vores nyhedsbreve, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Medlemsnummer
 • Indmeldelsestidspunkt i foreningen
 1. SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Danse Naturister Nords hjemmeside indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Danske Naturister Nords.

     4. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

a. Formål

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den optimale service som medlem af foreningen eller som deltager i vore aktiviteter.

De indsamlede oplysninger kan bl.a. anvendes til at:

 • Identificere dig som bruger
 • Registrere dit medlemskab
 • Fremsende Danske Naturister Nords nyhedsbreve og informationsmeddelelser til dig

b. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger jf. givne love, forordninger og regulativer,

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dine data, er konsekvensen, at vi desværre ikke kan servicere dig fuldt ud, herunder bl.a. ikke tilmelde dig vores aktiviteter m.v. En tilbagekaldelse af samtykke påvirker dog ikke behandlingen af personoplysninger, du har afgivet inden tilbagekaldelsen.

c. Sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares, så længe du er medlem af foreningen. Hvis du udmeldes af Danske Naturister og dermed også af Danske Naturister Nord, og der ikke længere er behov for oplysninger om dig, slettes disse eller gøres ikke læsbare ved overstregning med sort markeringsfarve ved kartoteksførerens og den lokale sikkerhedsansvarliges foranstaltning senest 3 måneder efter udmeldelse.

Danske Naturister Nords medlemsliste opdateres løbende.

Hvis du meddeler Danske Naturister Nord, at du ikke længere ønsker at være medlem, vil du indenfor kort tid blive blokeret i vores system og vil ikke længere modtage nogen kommunikation eller services fra os.

 1. DINE RETTIGHEDER

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 8. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

      a. Ret til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre medlemmers rettigheder og frihedsrettigheder.

      b. Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet ved henvendelse til os.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer senest efter 3 mdr. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

       c. Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 1. ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

Hvis der sker ændringer i denne persondatapolitik, vil en opdateret version altid fremgå af foreningens hjemmeside www.danskenaturisternord.dk og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår persondatapolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

 1. HENVENDELSER OG KLAGEADGANG

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 5 ovenfor.

Ønsker du indsigt i, hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du anmodning om rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 1. KONTAKTOPLYSNINGER

Sikkerhedsansvarlig, Danske Naturister Nord

Arne Kjeldsen

Ravnevej 19

Birkelse

9440 Aabybro

Tlf.: 5152 9629

Mail: nord@naturister.dk