Håndtering personoplysninger

Danske Naturister Nords direktiv for                                                                          håndtering af personoplysninger

 1. Generelt

Som en konsekvens af persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, er Danske Naturister Nord pålagt at følge dette direktiv for behandling af såvel personfølsomme som almindelige personoplysninger.

Danske Naturister Nord indsamler kun almindelige personoplysninger og således ingen personfølsomme oplysninger.

Direktiver anviser hvorledes disse oplysninger som er indsamlet at Danske Naturister Nord skal håndteres.

De oplysninger som Danske Naturister Nord har, er følgende:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Medlemsnummer
 • Indmeldelsestidspunkt i foreningen

 

 1. Formålet med at Danske Naturister Nord indsamler og behandler oplysninger om dig

Formålet med at Danske Naturister Nord indsamler og behandler oplysninger om dig, er for at kunne give dig den optimale service som medlem af foreningen eller som deltager i vore aktiviteter.

De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til at:

 • Identificere dig som bruger
 • Registrere dit medlemskab
 • Giver dig adgang til vore arrangementer
 • Fremsende Danske Naturister Nords nyhedsbreve og informationsmeddelelser til dig

     3. Behandling af oplysninger

Dine oplysninger behandles i foreningen udelukkende af formanden og kassereren.

 1. Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger anvendes kun til internt brug i lokalforeningen og videregives ikke til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer.

 1. Sletning af personoplysninger

Danske Naturister Nord opbevarer dine almindelige personoplysninger så længe du er medlem af foreningen. Så snart du udmelder dig af foreningen og der ikke længere er behov for oplysninger om dig slettes du, eller gøres ikke læsbar ved overstregning med sort markeringsfarve på foreningens lister. Dette foretages senest 3 måneder efter udmeldelse.

Danske Naturister opdaterer løbende medlemslisten.

 1. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer alle personoplysninger på formandens og kassererens PC’er der er beskyttet med password. Herudover forefindes papirkopi der opbevares i aflåst skab.

 1. Kontaktoplysninger

          Sikkerhedsansvarlig, Danske Naturister Nord

Arne Kjeldsen

Ravnevej 19

Birkelse

9440 Aabybro

Tlf.: 5152 9629

Mail: nord@naturister.dk