Generalforsamling

Hvornår:
10. oktober 2021 kl. 16:00
2021-10-10T16:00:00+02:00
2021-10-10T16:15:00+02:00
Hvor:
De Frivilliges Hus
Hadsundvej 35
9000 Aalborg
Kontakt:
Arne Kjeldsen
51529629
Danske Naturister Nord

www.naturister.dk/nord

DANSKE NATURISTER NORD

Indkaldelse

Til

Danske Naturister Nord generalforsamling

Dato:                                  Søndag, den 10. oktober 2021, kl. 16.00 – 18.00

Sted:                                   De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Lokale: Salen

NB: Vi har netop fået oplyst, at salen ikke er til rådighed p.t. på grund af manglende strøm i lokalet. Såfremt lokalet ikke kan anvendes den 10. oktober bliver der meddelt andet lokale. Dette vil ske i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden sammen med indkomne forslag efter fristens udløb for indsendelse af disse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand i ulige år

Arne Kjeldsen er på valg og genopstiller

 1. Valg af kasserer i lige år
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år / 1 bestyrelsesmedlem i lige år

Ejvind Rasmussen er på valg og genopstiller

Per Wahlberg er på valg og genopstiller ikke

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
 3. Eventuelt

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Straks efter modtagelsen af evt. indsendte forslag, udsendes disse sammen med endelig dagsorden.

Af hensyn til bestilling af forplejning under generalforsamlingen anmodes om, at man senest 03. oktober 21 meddeler, om man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Dette gøres på nord@naturister.dk eller på tlf. 5152 9629.

Lokalforeningen betaler for forplejningen og drikkevarer.

 

Vedr. dagsordenens punkt 5 indkomne forslag har bestyrelsen fremsat følgende forslag

 

Ad. 5

Forslag 1.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Danske Naturister Nord ophæver samarbejdet med Danske Naturister (Danske Naturister Land). Skifter navn og fortsætter som selvstændig forening med egne vedtægter. Selve driften af foreningen fortsætter som hidtil dog med mulighed for et langt større engagement en nu.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*