Generalforsamling DNN 2016

Sæby den 11. marts kl. 16.30 - 18.00 - Svømmeland - Lerumbakken 11 - 9400 Nørresundby

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Naturister Nord.

Dagsorden

Valg af stemmetællere

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Dagsordenen er foreløbig og kan opdateres.

Danske Naturister Nord vil gerne byde på kaffe og kage til generalforsamlingen. Tilmelding til dette er nødvendig senest den 29. februar.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 3. marts, forslag til vedtægtsændringer dog senest fredag den 26. februar.

Tilmelding, forslag og spørgsmål sendes til Kim Bindesbøll på nord@naturister.dk eller  på tlf.: 30 82 36 82.

Mange hilsner
Bestyrelsen for DN Nord

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*