Generalforsamling DN Nord

Lørdag den 29. marts kl. 15.00 - 17.00 Sæby Svømmebad - Cafeen Rådhuspladsen 3 - 9300 Sæby

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Naturister Nord.

Dagsorden

Valg af stemmetællere

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt
 12. Indlæg om nøgenkultur ved Kim Bindesbøll

Dagsordenen er foreløbig og kan opdateres.

Danske Naturister Nord vil gerne byde på kaffe og kage til generalforsamlingen. Tilmelding til dette er nødvendig.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 21. marts.

Tilmelding, forslag og spørgsmål sendes til Kim Bindesbøll på kim(at)naturister.dk eller  på tlf.: 30 82 36 82.

Mange hilsner
Bestyrelsen for DN Nord

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*