Indkaldelse til generalforsamling i DN Nordjylland

Indkaldelse

til

Danske Naturister Nordjyllands generalforsamling

Dato:                          Søndag den 11. juni, klokken 15 – 17

Adresse:                     De frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Umiddelbart efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt smørrebrød med en øl eller vand.

OBS: Af hensyn til bestilling af forplejning er tilmelding nødvendig!

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til bestyrelsen på DN-Nordjylland@naturister.dk senest den 4. juni.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne beslutningsforslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg til bestyrelsen:
  Foreningens kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år.
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 2. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
 3. Eventuelt

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

DN Nordjyllands bestyrelse