Indkaldelse til generalforsamling 2022

Alle medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling i Danske Naturister MidtVest.

HVORNÅR: 13. marts 2022 kl. 16:30 – 18:00
HVOR: Durup Hallen
Idrætsvej 15
7870 Roslev
(Samme sted som der efterfølgende er svømning)

Dagsorden for DN Midtvest´s generalforsamling

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
11.Eventuelt.

Jf. vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig, men hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende spisning skal vi have en tilkendegivelse om dette senest den 6. marts 2022 på tlf/sms. 60 65 90 00 eller michael@naturister.dk

Det er muligt for medlemmer at invitere samlever og børn med til spisningen, hvilket koster 75 kr. pr. ikke-medlem. (De får selvfølgelig ikke stemmeret på generalforsamlingen.)