lørdag , januar 28 2023
Sidste nyt

Kalender

feb
12
søn
indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 Sjællandsgade bad
feb 12 kl. 12:00 – 13:00

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
  1. Dirigent
  2. Referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af formand (Asger Sandal Jeppesen er villig til genvalg)
 10. Valg til bestyrelse
  1. 1 bestyrelsesmedlem (Anny Møller er villig til genvalg)
  2. 2 suppleanter hvert år (Istvan er villig til eventuelt genvalg)
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  1. Revisor
  2. Revisor suppleant
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (5/2). Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (29/1).

Forslag sendes til formanden, asger@naturister.dk

Bemærk at vi samme sted efter generalforsamlingen afholder nytårskur. Se særskilt indbydelse – det arrangement kræver tilmelding!