fredag , april 23 2021
Sidste nyt

Generalforsamling 2019 i DN Storkøbenhavn

Medlemmer af DN-Storkøbenhavn inviteres hermed til generalforsamling søndag d. 17. marts 2019. kl. 14.00
Sted: Frederiksberg svømmehal, i Sats kantine på 3. sal,
Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:
Ad. 1 Valg af stemmetællere.
Ad. 2 Valg af dirigent og referent
Ad. 3 Bestyrelsens beretning
Ad. 4 Regnskab aflæggelse.
Ad. 5 Behandling af indkomne forslag
Ad. 6 Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan for 2019 – 2020
Ad. 7 Fastsættelse af kontingent
Ad. 8 Fremlæggelse af budget til orientering
Ad. 9 Valg af formand, Mogens genopstiller
Ad. 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peder Genopstiller
og af 2 suppleanter.
Ad. 11   Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ad. 12   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog 14 dage før generalforsamlingen. Forslag m.m. skal sendes til formanden på mail mogens@naturister.dk

Venlig hilsen,
Danske Naturister Storkøbenhavn

Tjek denne

Spillesøndage i Tysmosen

Sæsonen er slut for 2019 – på gensyn næste år I år (2019) er vi …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *