Sidste nyt

Handlingsplan for 2021-2022

I det følgende lanceres fire områder, som landsbestyrelsen har særlig fokus på.

De er gengangere fra tidligere handlingsplaner, men absolut ikke mindre aktuelle i dag. Offentligheden skal fortsat vide, hvem vi er, det interne samarbejde lader stadig meget tilbage at ønske, kontakten til vores medlemmer skal udbygges, og vi skal have flere udadrettede aktiviteter.

Synlighed

Det er vigtigt, at Danske Naturister og dét, som foreningen står for, bliver kendt i offentligheden. Det er vigtigt, fordi denne viden er en forudsætning for andres forståelse og accept af vores livsstil.

Gennem annoncering af arrangementer i presse og på sociale medier kan vi komme i offentlighedens søgelys. At deltage i debatter og kommentere på relevante artikler og udsendelser er også en vej mod målet. Det er vigtigt at blive set og hørt.

Vi skal med andre ord markedsføre vores forening på dens værdier og holdninger.

Corona-epidemien har skabt en stigende interesse for ophold i den danske natur, hvilket mange nyhedsmedier kan dokumentere. Mange initiativer bliver taget for at gøre naturen attraktiv for befolkningen, men kun ganske få steder nævnes muligheden for at færdes nøgen i skoven, selv om denne aktivitet byder på ’øjeblikke af overordentlig skønhed’. Her er en oplagt chance for at give os til kende som naturistforening. Den grønne omstilling er et andet eksempel. Kunst og performance et tredje.

Lad dette være en opfordring til medlemmerne. Send gerne artikler/info om udsendelser og lignende til info@naturister.dk, så kigger vi på det.

Måske bliver vores budskab ikke modtaget lige positivt alle steder, men det vigtigste er i første omgang heller ikke enigheden, men den opnåede opmærksomhed og mulighed for at fremføre vores synspunkter.

Samarbejde

Bestyrelsen vil fokusere på øget samarbejde mellem landsforeningen og lokalforeningerne og vores samarbejdspartnere og mellem disse indbyrdes.

Et første skridt i den retning er udsendelse af referater begge veje mellem landsbestyrelsen og lokalforeningerne. Vi skal tilstræbe større åbenhed ved at udveksle relevant information parterne indbyrdes.

Der skal indgås nye og funktionelle samarbejdsaftaler mellem landsforeningen og de enkelte naturistcampingpladser.

Kontakt til medlemmerne

Det hedengangne ’Nyhedsbrevet’ er blevet erstattet af ’Information til medlemmer af Danske Naturister’, som udsendes pr. mail til alle DN’s medlemmer. Ikke på regelmæssig basis, men efter behov. Informationen tilføjes markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere.

Lokalforeningernes hjemmesider skal bringes up-to-date snarest, hvis medlemmerne fortsat skal kunne linke til disse sider fra landsforeningens hjemmeside.

Årsskriftet vil fortsat udkomme. Temaet for Årsskrift 2022 er allerede bestemt. Bladet vil omhandle oplevelser i tilknytning til nøgenbadning i alle afskygninger, lige fra badning i havet til den japanske terapiform ’skovbadning’.

’Strandguiden’ vil få nyt liv på den nye server og dermed igen fremstå som en up to date guide over de danske nøgenbadestrande.

Arrangementer

Som nævnt er der en stigende interesse for oplevelser i naturen. Interessen for nøgenvandreture i skove og på strande vil Danske Naturister gerne imødekomme. Derfor opfordrer vi lokalforeningerne til at tænke i de baner, så mulighederne for gode naturoplevelser i nærområder udnyttes.

Landsbestyrelsen stiller sig også her til rådighed med annoncering og hjælp til det praktiske. Skriv til info@naturister.dk.

Indendørsaktiviteterne skal fortsætte som før, men der vil blive holdt øje med muligheder for nye typer af aktiviteter, der kan skabe den ønskede opmærksomhed i offentligheden.