Sidste nyt

Handlingsplan for 2019-2020

Danske Naturisters handlingsplan 2019-20
Landsbestyrelsen ønsker at fortsætte den linje, som blev lagt for omkring et år
siden, nemlig at arbejde for udadrettede nøgenevents mhp. at gøre foreningen
Danske Naturister og dens værdier kendt i offentligheden samt at støtte op omkring
kampen mod kropsskam.

Tiden er moden til det. Der er en tendens pt. i medierne til at vise mere nøgenhed
med det formål (udover at øge seertallet) at aftabuisere den nøgne krop og sætte
fokus på kropshysteriet. Nu vises kroppe i alle størrelser og former som modvægt
mod det medieskabte billede af den ’perfekte’ krop. Det er blevet ’in’ at ride på
denne bølge.

Disse trends burde ligge lige til højrebenet for vores forening.
Problemet er bare, at vi ikke udnytter muligheden. Vi er ikke aktive nok og blander
os ikke tilstrækkeligt i debatten. Måske fordi vi ikke tør eller ikke er motiveret. Det
kræver trods alt et vist mod at markere sig som naturist, fysisk og verbalt, men
denne frygt kan overvindes. Det er værre med den manglende motivation. Langt
hovedparten af vores medlemmer er tilsyneladende tilfredse med status quo og ser
ingen grund til ændringer, så længe vores forening kan levere varen i form af sociale
arrangementer i trygge rammer. Og det kan vi, og det skal vi. Men vi skal også
opfylde vel den vigtigste formålsparagraf i foreningens vedtægter, nemlig at fremme
naturismen i Danmark, og det gør vi ikke ved at lukke os om os selv og være
selvtilstrækkelige.

Som en konsekvens heraf har landsbestyrelsen besluttet at holde et
omstruktureringsmøde, hvor alle bolde kastes op i luften. På mødet, som vil blive
holdt kort efter denne generalforsamling, vil vi sætte fokus på de indsatsområder,
der efter bestyrelsens mening er afgørende for at opfylde denne vigtige målsætning.
I det følgende præsenteres en række indsatsområder, som bestyrelsen finder
vigtige, og som vi håber på, at såvel lokalforeninger som medlemmer vil bakke op
om.

Holdningsskabende events
Ønsker vi at komme ud i offentligheden med oplysning om os selv og vores værdier,
kan spektakulære aktiviteter være vejen frem. Disse aktiviteter er typisk events,
hvor det at være nøgen under udførelsen bestemt ikke regnes for naturligt og netop
derfor påkalder sig mediernes interesse. Kan nøgenheden i den givne situation ellers
forsvares (!), kan det være måden, hvorpå man får adgang til offentligheden med
sine budskaber. Et event af denne type er nøgenbadning i et havnebad. Denne
aktivitet, hvor grænseoverskridende den end måtte forekomme for både udøver og
tilskuer, er blot en naturlig handling under de rigtige betingelser, nemlig en
kombination af sol, vand og varme. Dette event planlægges gennemført i
sommerens løb.En anden type aktivitet, der også er på tegnebrættet, er affaldsindsamling på vores
strande. Her håber vi på at kunne involvere lokalforeningerne, så begivenheden
bliver landsdækkende. Aktiviteten med valgfri påklædning tænkes placeret i
sensommeren, hvor der formodentlig vil være rigeligt med affald at samle op efter
sommerens badegæster. Med dette projekt kan vi gøre nytte i mere end én
forstand!

Pressen bliver naturligvis indbudt til begge de nævnte aktiviteter.

Rekruttering af nye medlemmer
Over en årrække har vi kunnet konstatere et stagnerende medlemstal, hvilket
skyldes, dels at vi ikke har formået at gøre nok opmærksom på os selv i
offentligheden, dels manglen på nytænkning.
Lokalforeningerne og vores medlemmer anmodes om at gøre en indsats her ved
gennem organiserede eller private initiativer at få offentligheden i tale. Kom frem
med jeres ideer om fornyelse, aktiviteter og muligheder. Men det er op ad bakke;
der er fordomme, der skal nedbrydes og medlemmer, der skal overbevises.
Det er her vigtigt at have gode argumenter for et medlemskab af Danske Naturister.
Derudover må vi appellere til især de unges mod på forandring i den gode sags
tjeneste. Mange unge forstår godt problemet med den herskende blufærdighed og
kropsskam; det kniber mere med at få dem til at forstå og føle glæden ved den ikkeseksuelle nøgenhed.
Om nogen bør Danske Naturister kunne gå forrest og demonstrere afslappethed i
forhold til krop og nøgenhed. Det er her, nytænkningen kommer ind: Vi har brug for
nye initiativer rettet mod en ny type af events. Til det formål vil bestyrelsen
nedsætte en tænketank bestående af vidt forskellige individer, måske ikke engang
naturister, men med det til fælles, at de også er fortørnede over kropshysteriet.

Deltage i den offentlige debat
Vi skal markere os ved deltagelse i aktuelle debatter og optræden i medierne.
Pressen er en god løftestang, når det gælder om at få vores budskaber ud, men
problemet er desværre, at pressen normalt ikke finder vores budskaber særligt
interessante, endsige relevante. Den vil hellere beskæftige sig med miljø- og
klimaproblematikken, som alle nu pludselig kan se nytten i at få gjort noget ved.
Vi har ikke samme gennemslagskraft, da vores udmeldinger om naturismens
lyksaligheder og de udfordringer, vi peger på, ikke vækker tilstrækkelig genklang i
befolkningen.

Vi skal dog fortsat alle steder, hvor vi kan komme af sted med det, nævne retten til
at bade og opholde sig nøgen på offentligt tilgængelige strande og retten til at
færdes nøgen i statsskove. Om ikke af andre grunde, så for at gøre lovligheden af
vores tilbøjeligheder kendt i den brede offentlighed.

Tysmosen FriluftsCenter
På det seneste er denne oase begyndt at give overskud. En række initiativer, som
udleje af vildmarkskar og udleje af stedets sauna til beauty-gus og fuldmåne-gus har,
sammen med indtægten fra campisterne, skæppet godt i kassen.

Satsningen ligger nu i planerne om genåbning af den indtil nu lukkede pool. Der skal
skiftes pumper og filtre og indhentes tilladelse hos kommunen om ibrugtagning. Det
sidste er den store udfordring, da en pool med offentlig adgang er underlagt strenge
krav med hyppig kontrol af vandkvaliteten. Vi taler om kontrolaflæsning tre gange
dagligt i hele åbningstiden, som er planlagt til skolernes sommerferie fra uge 26 til
uge 32. Pt. undersøges muligheden for en serviceaftale med et pool-firma.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en velfungerende pool vil kunne lokke især
børnefamilier til hyppige dagsbesøg i Tysmosen. Bestyrelsen håber derfor, at poolen
allerede kan komme i drift nu til sommer og vil give projektet foreløbig 2 år til at vise
sin rentabilitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *