Sidste nyt
Hjem / Handlingsplan for 2017-2018

Handlingsplan for 2017-2018

Danske Naturister – Handleplan 2017/2018

En stemme i offentligheden

Deltage i den offentlige debat
Danske Naturister skal altid være klar til at medvirke når presen vil sætte lys på behovet for større
tolerance af naturlig nøgenhed og forskellige kropsudtryk. Danske Naturister skal hvert år deltage i eller
arrangere mindst et event, som giver mulighed for at bidrage til debatten, ligesom vi i 2017 deltog i
nøgenfotoshoot på Nytorv i København.

Aktivitet på de sociale medier
Danske Naturister er til stede på Facebook og Twitter, men ikke med en gennemtænkt, koordineret indsats.
Landsbestyrelsen vil følge op på den viden vi fik på foreningsmødet februar 2017 og lave en strategi for
arbejdet på de sociale medier, så vi kan følge op på og bidrage til at søsætte trends indenfor debatten om
nøgenhed og naturlighed.

Årsskrift
I 2017 udgav foreningen et årsskrift, som er blevet godt modtaget. Landsforeningen vil fortsætte med at
udgive et fysisk blad en gang om året med nyheder om foreningens aktiviteter og et tema.

Aktiviteter som er tilgængelige for alle

Strandene
En medlemsundersøgelse i foråret 2017 har vist, at det medlemmerne vægter højest som naturister er
strandture. De danske strande er der hvor vi helst vil dyrke naturisme og et sted hvor vi kan møde den
almindelige offentlighed med naturlig nøgenhed. Strandguiden har længe trængt til teknisk og
indholdsmæssig opdatering, et arbejde der skal være klar senest til sommeren 2018. Retten til at bade
nøgen fra alle danske strande skal nævnes og forsvares, så tit vi kan komme til det.

Tysmosen FriluftsCenter
Tysmosen er i købet af 2017 blevet renoveret til at være et FriluftsCenter, der kan tiltrække både nye og
gamle naturister – og andre, som ikke er nøgenforskrækkede. Vi vil arbejde videre med at udvikle
aktiviteter og indlede samarbejde med potentielle brugere af Tysmosen.

Samarbejde om aktiviteter
Danske Naturister støtter og samarbejder med nye aktører, der vil lave naturistaktiviteter. Det kan være
campingpladser eller svømmehaller. Vi kan støtte med vejledning og med markedsføring.

Foreningens administration
Danske Naturister har i løbet af 2017 omlagt sit administrative system. Landsbestyrelsen arbejder på at
køre et system, der fungere enkelt og smidigt for lokalforeningern både i forhold til praktisk administration
og kommunikation internt i foreningen. Nyhedsbrevet til lokalforeninger kører stabilt og må gerne bruges
endnu mere til koordinering internt i foreningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *