Sidste nyt

Nyt fra formanden primo december 2019

I denne beretning vil jeg prøve at redegøre for de udgifter, som landsforeningen Danske Naturister har på årsbasis. Jeg håber herigennem at få svaret på det spørgsmål, som jeg af og til hører fra medlemmer af foreningen, nemlig: Hvad går mit årskontingent egentlig til?

Som svar på det spørgsmål ville det letteste for mig være blot at henvise til årsregnskabet, som fremlægges på foreningens ordinære generalforsamling. Men dels kan regnskabets mange posteringer være svære at overskue, dels kan det være vanskeligt at vurdere nødvendigheden af de enkelte poster.

I et forsøg på at gøre svaret enkelt, sætter jeg foreningens udgifter op mod de 250 kroner, som hvert år betales netto til landsforeningen af ethvert medlem, som også er medlem af en lokalforening. Det er langt de fleste af vores nuværende 1064 medlemmer.

Af budgettet for 2020 udgør de faste omkostninger 185.000 kroner.

Dette beløb dækker over udgifter til foreningens medlems- og regnskabssystem, til betalingsservice, til trykning og forsendelse af medlemskort, til årsmødet og bestyrelsesmøder, bestyrelseshonorarer samt afdrag på gæld plus en række andre, men mindre poster, der er med til at sikre foreningens daglige drift.

Omregnet svarer det til, at hvert medlem bidrager til betaling af de faste, årlige omkostninger med omkring 174 kroner ud af kontingentet på 250 kroner.

Omkostningerne ifm. ”medlemspleje”, dvs. lokalforeningsmødet, ø-turen, hjemmesiden og årsskriftet samt henlæggelse til aktivitetspuljen trækker yderligere 66 kroner af årskontingentet.

Den årlige udgift til Tysmosens faste omkostninger ifm. forsikring og ejendomsskat betales kontraktligt af DN Land og beløber sig til ca. 28 kroner pr. medlem. Stedets driftsudgifter afholdes af Tysmosen selv.

 

Jeg har søgt at visualisere forholdene i viste cirkeldiagram.

De Faste Omkostninger udgør 65%, ”Medlemspleje” 25% og Tysmosen 10%.

Den årvågne læser vil konstatere, at de samlede udgifter overstiger kontingentet med 18 kroner. Foreningen ville derfor skulle kalkulere med et underskud, hvis vi ikke fik tilskuddet fra Kulturstyrelsen. Dette tilskud kan svinge meget, afhængig af hvor meget aktivitet foreningen kan dokumentere at have haft, men i omegnen af 35.000 kr. til landsforeningen og samlet 20.000 kr. til lokalforeningerne vil ikke være helt ved siden af.

35.000 kr. svarer til et løft i landsforeningens årsindtægter på 32 kroner pr. medlem.

Om ovenstående beregning holder stik, vil vise sig ultimo 2020, hvor regnskabets bundlinje alt andet lige efter denne model således skulle vise et overskud på små 15.000 kr.

Jeg håber, at denne præsentation kastede lys over anvendelsen af medlems-kontingentet.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår

Torben Larsen

Formand

Næste ’Nyt fra formanden’ kommer primo februar 2020

Tjek denne

NAKED miniGOLF

NAKED miniGOLF @ Camping Kødbyen & Camping Aarhus ‘Camping’ inviterer indenfor til et helt særligt …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *