Sidste nyt

Indkaldelse til generalforsamling 2021 i DN Land

Tid: Lørdag, den 4. september 2021, kl. 13.00 til 16.00
Sted: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg. Mødelokale: Storebælt

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret, dog ikke de medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er i restance med medlemskontingentet. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
  Bestyrelsen indstiller Jette Gotsche som dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne beslutningsforslag
 5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 8 mdr. periode
 6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det
  kommende kalenderår.
 7. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet
  for det kommende kalenderår
 8. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
 9. Valg af kasserer i ulige år
  Bjørn Michaelis er på valg og genopstiller
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Henning Møller er på valg. Henning genopstiller ikke
  Anders Nielsen er på valg og genopstiller
 11. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  Pernille Nielsen er på valg
  Asger Jeppesen er på valg
  Fridolin Okkels er på valg
  Peter Flindt-Hansen er på valg
 12. Valg af revisor for 1 år
  Vagn Sørensen er på valg
 13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 14. Eventuelt

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tjek denne

Beretning fra Endelave, ø-tur 2022

Hyggelig og vellykket. To ord som jeg efter at have spurgt mig lidt omkring konkluderer …

1 kommentar

 1. Hej
  I juli fandt vi denne strand .. Nr. Lyngby nord for Løkken:
  http://strandguide.kropsfest.dk/nr-lyngby/

  Stranden var perfekt .. men som på mange andre strande “mangler” der skiltning, så et par af dagene var der mange med badetøj. Jeg ved godt at nøgenbadning er lovligt overalt i Danmark, men vi bryder os ikke om at bade nøgne når tekstilerne er i overtal.

  Derfor følgende forslag: Vil Danske Naturister ikke arbejde lidt for at der .. ligesom i udlandet .. opsættes skilte med f.eks. “Tekstilfri strand” de steder der nu er anerkendt som nøgenstrand.

  Jeg håber forslaget er af så stor interesse for bestyrelsen, at det kan komme i betragtning i den kommende handligsplanen

  Venlig hilsen
  Kurt

Skriv et svar til Kurt Nielsen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.