Sidste nyt

Indkaldelse til Danske Naturisters Generalforsamling

Dato: 8. juni 2019, kl. 13.00 til 16.00

Adresse: Danhostel Rømø  Lyngvejen 7, 6792 Rømø

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne beslutningsforslag
 5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 12 mdr. periode
 6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
 7. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet for det kommende kalenderår
 8. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen.
 9. Valg af kasserer i ulige år. Bjarne Elmstrøm er på valg
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Henning Møller er på valg – Bjørn Michaelis er på valg
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Mette Duekilde er på valg – Helge Bøgegaard er på valg
 12. Valg af revisor for 1 år. Vagn Sørensen er på valg
 13. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Søren Kristensen er på valg
 14. Eventuelt

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Tjek denne

Naturistwellness i Hedensted

Lørdag den 2. marts 2024 søsætter DN Trekanten et nyt arrangement i Hedensted Svømmehal. For …