Sidste nyt

Guide til nøgenaktiviteter i det offentlige rum

Kim Bindesbøll har sammensat en guide til nøgenaktiviteter. Formålet er at vejlede aktive medlemmer i at planlægge og afholde nøgenaktiviteter i det offentlige rum og dermed fremme udbredelsen af denne type aktiviteter.

En nøgenaktivitet er ganske enkelt en aktivitet planlagt med henblik på at man kan deltage uden tøj. Da stedet har offentlig adgang, giver det ikke mening at sætte regler om påklædning/nøgenhed. Graden af påklædning er valgfri og derfor kan det være lettere som nysgerrig at tage med og vænne sig til andres nøgenhed og føle sig tryg i de sociale rammer, inden man selv er nøgen.

Guiden er baseret på nøgenvandreture og nøgenpicnics i 2012-2014 og rummer gennemgang af lovgivning, gode råd om annoncering og konkrete eksempler på korrespondance med kommune, politi og private ejere.

Læs guiden her>> Guide til nøgenaktiviteter

For nærmere information kontakt:
Kim Bindesbøll
email: kim@naturister.dk
Tlf.: 98 19 28 63 / 26 27 28 63

Tjek denne

DN får nyt digitalt medlemskort

Fra 1. oktober overgår vi i foreningen Danske Naturister til digitale medlemskort. Derfor er det …

3 Kommentar

 1. Carsten Wagner

  Hej Kim, tak for den detaljerede vejledning. Jeg er helt med på, at vore aktiviteter skal udføres uden at støde andre. Og på privat grund skal vi have ejerens tilladelse på plads, da det ellers ville være ulovlig indtrængen (med eller uden tøj). Men jeg får alligevel et par tanker:

  Du skriver: ”Strengt taget kan man derfor hævde at det ikke er nødvendigt at søge tilladelse til en nøgenaktivtet”.

  Sådan ser jeg det også. Men bidrager det til at af-tabuisere vores forehavende, hvis vi hver eneste gang søger tilladelse ? Og risikerer vi ikke, at man beslutter sig til et ”nej” udfra den rene mistanke om, at vi er anstødelige eller udfra vanetænkning blandt ikke-naturister ?

  Jeg ville jo gerne nå dertil, hvor vi naturister kunne smide tøjet, hvis vejret og omgivelserne tillader det; uden at søge om tilladelse. Jeg kan i dag gøre det som enkeltperson, og det burde ikke være anderledes, hvis vi er 20. Tværtimod: en gruppe af blandet køn og alder virker mere fredelig end en enkelt nøgen mand, som ”garanteret er ude på noget”.

  Hvis jeg sætter mig på Skov- og Naturstyrelsens stol og får en melding om, at der var en flok naturister, der havde gået tur i Boserup skov sidste søndag, ville jeg tænke ”So what; hvis det er deres fornøjelse, og de ikke har brændt skoven af eller smidt tomme flasker, så lad dem”.

  Hvad mener du ? Hvad mener vore medlemmer ?

  • Er meget enig med dig, Carsten. Vi risikerer meget nemt at få nej, hvis vi søger om tilladelse. Men dilemmaet er, at vi er mange, der ikke rigtig “tør” uden tilladelse

  • Tak for dit spørgsmål, Carsten. Der er flere aspekter i det du spørger om:

   1) En ting er at der principielt ikke er nogen forbud mod nøgenhed i lovgivningen. Noget andet er at der er præcedens for at nøgenhed andre steder end på stranden fortolkes som en overtrædelse af Ordensbekendtgørelse, hvis nogle kommer med indsigelser. Det gælder altså om at have argumenter for at nøgenheden skal fortolkes som på stranden. I Aalborg har Nordjyllands Politi lagt det som et afgørende argument at vi har tilladelse fra Aalborg Kommune til nøgenpicnic:
   a) Uden en tilladelse fra areal-ejeren er udgangspunktet altså at nøgenhed er på kant med Ordensbekendtgørelsen. Hvis der kommer indsigelser fra andre i parken vil Politiet derfor (hvis de prioriterer tid til det) bede os om at tage tøj på.
   b) Med tilladelse, vil folk med indsigelser, være uenige i Aalborg Kommunes tilladelse, og derfor være på kant med areal-ejeres beslutning om anvendelsen af arealet i det pågældende tid og sted. Derfor vil Politiet henvise til tilladelsen og sige at folk altså er mere nærtagende end hvad Aalborg Kommune har bestemt er rimeligt på det tidspunkt og sted.

   2) Hvis man indkalder til en offentlig forsamling på et kommunalt ejet areal, skal man have tilladelse – uanset påklædning eller ej. Da en picnic typisk vil være i en kommunalt ejet park, og offentliggøres på Facebook, hjemmeside mm. – vil det falde ind under hvad der skal søges tilladelse til.

   3) Vores tilladelser fra Aalborg Kommune og Naturstyrelsen Vendsyssel bør danne præcedens – vi har gode argumenter på vores side. Offentlige instanser skal ikke tage stilling til moralske spørgsmål, men alene forvalte deres arealer for borgernes ønsker. Når Aalborg Kommune har givet tilladelse til nøgenpicnic og Naturstyrelsen Vendsyssel til nøgenvandreture, skal der altså tungtvejende argumenter til for at en anden kommune eller Naturstyrelsen i en anden region træffer en anden beslutning. Medarbejderen hos Aalborg Kommune har sagt ja, til at være reference overfor andre kommuner – brug ham – eller henvis til konkrete datoer og medarbejdere fra den email-korrespondance, der er i min guide. Medmindre lokale forhold gør sig gældende må vores tidligere tilladelser danne præcedens. Hvis ikke mener jeg vi skal finde ud af hvordan man kan klage eller tage det op overfor Kommunernes Landsforening – evt. få Friluftsrådet til at føre sagen for os (de er positive overfor nøgenvandreture).

   Når vi har lidt flere år på bagen med denne type aktiviteter vil det formentlig blive mindre kontroversielt og man kan håbe på tyske tilstande, hvor nøgenhed i en park fx er som nøgenhed på stranden i Danmark.
   Man skal også huske på at myndighederne generelt er varsomme overfor nye tiltag, der evt. kan få kritik fra anden side. Hvis vi arbejder sammen med myndighederne vil de føle sig mere trygge ved os, og det vil være nemmere at samarbejde. Hvad der måtte være af private og spontane events kan vi ikke være herre over. Men hvad der sker gennem Danske Naturister, mener jeg bør være i samarbejde med de relevante myndigheder. På et tidspunkt vil myndighederne jo heller ikke længere synes det er relevant at bekymre sig om nøgenhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *