Sidste nyt

Generalforsamling i DN-Sjælland

Til medlemmerne

Hermed indkaldes til generalforsamling

søndag den 25. marts 2018 kl. 16.30

i Herfølge Svømmehal Scheelsvej 2A i Herfølge

 

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af to stemmetællere
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Fremlæggelse af regnskab for det nærmest forudgående år til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
  9. Valg af formand for to år i ulige år – formanden er ikke på valg i år.
  10. Valg af kasserer for to år i lige år
  11. Jørgen Nielsen er villig til genvalg
  12. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
  13. På valg er Finn Thomsen og Kjeld Karbæk, som begge er villige til genvalg.
  14. Valg af to suppleanter for et år.
  15. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

I øvrigt henvises til § 4 i vedtægterne.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret lidt drikkelse.

NB! Efter generalforsamlingen er der nøgenbadning som planlagt.

Pbv.

Torben Larsen

(formand)

tal@naturister.dk

 

Tjek denne

DN Trekanten søger kasserer

Lokalforeningen DN Trekanten søger akut en regnskabskyndig til varetagelse af foreningens regnskab fra dens ordinære …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *