Sidste nyt
Hjem / arkiv / Generalforsamling i DN-OJ

Generalforsamling i DN-OJ

Danske Naturister Østjylland afholder generalforsamling

søndag 3. marts 2019 kl. 13:30 i Skanderborg Svømmehals mødelokale

Foreløbig dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Bestyrelsens beretning v. formanden godkendes.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent. Handlingsplan diskuteres.
 • Budget fremlægges.
 • Valg af formand. På valg er John Hilmi.
 • Valg af 3. bestyrelsesmedlem. På valg er Bjarne Elmstrøm.
 • Valg af evt 5. og 6. bestyrelsesmedlem.
 • Valg af 0 – 2 suppleanter.
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Ang. punktet ”Behandling af indkomne forslag”:

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14

dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag skal være bestyrelsen i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til:

john@naturister.dk

Tjek denne

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Naturister Dato:  14. juli 2019, kl. 12.00 Adresse: Nyborg Idræts- og …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *