Sidste nyt
Hjem / arkiv / Generalforsamling i Danske Naturister Fyn

Generalforsamling i Danske Naturister Fyn

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Naturister Fyn

Den 2. Februar kl. 18.00

I Nyborg Svømme- og Badeland
Storebæltsvej 13-15
5800 Nyborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Aktivitets- og handlingsplan
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år
 10. Valg af formand:

På valg Susanne Johannesen modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg Nick Falke Munch modtager ikke genvalg

På valg Christina Falke Munch modtager ikke genvalg

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg Inge Nørgaard modtager genvalg

På valg Poul Vestensgaard modtager genvalg

 1. Valg af 1 revisor

På valg John Weiss Andersen modtager genvalg

 1. Valg af 1 revisorsuppleant

På valg Lars Nielsen modtager genvalg

Eventuelt.

Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. januar

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12.januar.

Den 27-11-2018

Susanne Johannesen
Forman
Danske Naturister Fyn

Tjek denne

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Naturister Dato:  14. juli 2019, kl. 12.00 Adresse: Nyborg Idræts- og …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *