Sidste nyt
Hjem / arkiv / Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Naturister

Dato:  14. juli 2019, kl. 12.00
Adresse: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, mødelokale ’Storebælt’
Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
3. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet for det kommende kalenderår
5. Eventuelt

OBS!
Af hensyn til bestilling af forplejning beder jeg om, at du snarest melder tilbage til undertegnede, om du agter at deltage i denne ekstraordinære generalforsamling.
Hører jeg ikke fra dig, går jeg ud fra, at du ikke ønsker at deltage.

Torben Larsen, formand

tal@naturister.dk
5170 5946

Bilag:
Årsregnskab til fremlæggelse på ekstraordinær generalforsamling den 14. juli

Tjek denne

Naturist nyhed ved Tranum Klit Camping

Tranum Klit Camping har indrettet en vej kun for naturister. Campingladsen  har pt. enkelte naturistgæster, …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *