Sidste nyt

Danske Naturisters Generalforsamling

Indkaldelse til Danske Naturisters Generalforsamling
Dato: 8. juni 2019, kl. 13.00 til 16.00
Adresse: Danhostel Rømø, Lyngvejen 7, 6792 Rømø

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne beslutningsforslag
Der er ikke indkommet beslutningsforslag, men da DN ikke længere er tilsluttet INF, foreslår bestyrelsen foreningens vedtægter §1 og §4, stk.1 ændret i overensstemmelse hermed.
5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 12 mdr. periode
6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
7. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet for det kommende kalenderår
8. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
9. Valg af kasserer i ulige år.
Bjarne Elmstrøm er på valg
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Henning Møller er på valg
Bjørn Michaelis er på valg
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Mette Duekilde er på valg
Helge Bøgegaard er på valg
12. Valg af revisor for 1 år
Vagn Sørensen er på valg
13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Søren Kristensen er på valg
14. Eventuelt
OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Bilag:

Handlingsplan19-20

___________________________________________________________
VIGTIG INFORMATION:
Da vores kasserer endnu ikke har fremsendt sidste års regnskab til revision og efterfølgende godkendelse på den ordinære generalforsamling, ser bestyrelsen sig nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær GF.
I andre tilfælde ville vi aflyse den ordinære GF, men da denne i år ligger som en del af ø-turen, hvor de fleste deltagere i GF alligevel er tilstede, vælger vi at gennemføre GF som planlagt med de dagsordenpunkter, vi har mulighed for at behandle.
På GF den 8. juni vil bestyrelsen fremsætte forslag til tid og sted for den ekstraordinære GF.

Tjek denne

DN Foreningsmøde

Til lokalforeningernes bestyrelser – Reminder Husk lokalforeningsmødet i Vestbadet, Rughavevej 39, 8800 Viborg, lørdag den …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *