Sidste nyt
Hjem / Nyt fra DN (side 3)

Nyt fra DN

Invitation til årsmøde 2017

Indkaldelse til Danske Naturisters Årsmøde Dato:                          16. – 18. juni 2017 Adresse:                     Horsnæsbo feriekoloni, Kirkholmvej 13, As Vig, 7130 Juelsminde Deltagergebyr:         200 kroner pr. deltager over 18 år   Sammen med tilskud fra foreningen dækker deltagergebyret udgifter til bl.a. leje af Horsnæsbo, til oplægsholder, mad og drikke samt leje af …

Læs mere »

Årsmøde 2017

Indkaldelsen til årsmødet den 16. – 18. juni er ved at være klar. Der mangler blot et par detaljer inden den kan offentliggøres her på siden. Men allerede nu opfordrer vi til, at man sætter kryds i kalenderen den 16. – 18. juni. Samtidigt kan vi oplyse, at årsmødet finder sted på …

Læs mere »

Danske Naturisters aktivitetspulje

Danske Naturister sørger for at have frie midler i budgettet til en pulje til at støtte aktiviteter, der fremmer naturismen i Danmark. Aktivitetspuljen kan søges af enkeltmedlemmer, lokalforeninger, samarbejdspartnere og af landsbestyrelsen selv. Formålet med puljen er at støtte iværksættelse af naturistaktiviteter i hele landet. Puljen kan støtte: samlende aktiviteter …

Læs mere »

Stiftende generalforsamling i DN-Fyn

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i DN-Fyn Dato: 24. februar 2017 kl. 19:30 – 22:00 Sted: Nyborg Idræts- & Fritidscenter, lokalet Lillebælt, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent. Gennemgang af foreløbige vedtægter til godkendelse Forslag til kontingent Valg af/godkendelse af foreningens bestyrelse. Kandidater: Formand: …

Læs mere »

Ny Lokalforening på Fyn

Landsforeningen Danske Naturister har eksisteret i over 17 år. I foreningens tidligste ungdom arrangerede man svømning i Munkebo. For nogen år siden var der i et par sæsoner svømning i Gudskov ved Otterup, og det seneste par sæsoner har vi nu svømmet i Nyborg. Men der har aldrig været en …

Læs mere »

Foreningsmøde

Lørdag den 4. februar afholder DN et foreningsmøde for lokalforeningsbestyrelserne. Mødet finder sted i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg, forud for svømmelørdag der. Tilmelding senest 25. januar på mail mette@naturister.dk.v En endelig dagsorden vil blive sendt ud til de tilmeldte.

Læs mere »

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt sit første rigtige møde efter generalforsamlingen den 3. september. Da der ikke er valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, er arbejdsfordelingen den samme. Dog har bestyrelsen lovet hinanden at stramme op på kommunikationen både internt og eksternt. Det skulle bl.a. gerne kunne ses på hjemmesiden, hvor referatet …

Læs mere »

Bilag til Generalforsamling 2016

Bilag til den kommende Generalforsamlingen: Vedtægtsudvalgets forslag til nye vedtægter for Danske Naturister til behandling på den kommende generalforsamling den 12. juni 2016 Den nuværende og den foreslåede foreningsstruktur er skitseret på et særligt bilag, som også fremsendes vedhæftet. Her finder du Handleplan for Danske Naturister 2016/2017 samt Budget for …

Læs mere »

Indkaldelse til Danske Naturisters Årsmøde

Dato:                          10. – 12. juni 2016 Adresse:                     Tysmosen, Nybøllevej 21, Ledøje, 2765 Smørum Deltagergebyr:          200 kroner pr. deltager over 18 år Bindende tilmelding senest den 1. juni på http://goo.gl/forms/r3HH9Hljbs  og betaling til DN’s webshop, webshop@naturister.dk Oplys i forbindelse med tilmeldingen, om du/I vil være med på køkkenholdet, og om du/I …

Læs mere »

Tysmosen Camping er solgt

Tysmosen camping er solgt og overdraget til Landsforeningen Danske Naturister. En betinget købsaftale blev underskrevet af begge parter lørdag den 9. april 2016 Igennem længere tid, har DN Tysmosen haft store økonomiske problemer, udover har antallet af fastlægger nået et antal, der gør at pladsens drift ikke hænger sammen på …

Læs mere »