Sidste nyt

Nyt fra DN

DN får nyt digitalt medlemskort

Fra 1. oktober overgår vi i foreningen Danske Naturister til digitale medlemskort. Derfor er det af stor vigtighed, at du som medlem sørger for at orientere Danske Naturister, hvis du får ny e-mail-adresse. Du kan selv rette din mail-adresse i vores Selvbetjening. Når dit kontingent for det nye år 2021 …

Læs mere »

DN Foreningsmøde

Til lokalforeningernes bestyrelser – Reminder Husk lokalforeningsmødet i Vestbadet, Rughavevej 39, 8800 Viborg, lørdag den 21. marts 2020 kl. 11 – 16. Af den tidligere udsendte dagsorden fremgår det, at vi under dette møde vil have fokus på det fremtidige samarbejde og strukturen i Danske Naturister – et punkt, som …

Læs mere »

Nyt fra formanden primo december 2019

I denne beretning vil jeg prøve at redegøre for de udgifter, som landsforeningen Danske Naturister har på årsbasis. Jeg håber herigennem at få svaret på det spørgsmål, som jeg af og til hører fra medlemmer af foreningen, nemlig: Hvad går mit årskontingent egentlig til? Som svar på det spørgsmål ville …

Læs mere »

Har du opdateret dine medlems oplysninger?

Nu vare det ikke længe før der skal fornyes kontingent. Er du ikke tilmeldt Betalingsservice vil du modtage din opkrævning via mail, det er derfor VIGTIGT at dine faktiske oplysninger stemmer overens med de oplysninger Danske Naturister har 😊 For at tjekke, ændre eller opdatere din opslagninger f.eks din mailadresse …

Læs mere »

En skildring fra Naturens Dag

Der blev desværre ikke brug for at uddele diplomer ved dette års orienteringsløb i Bidstrup Skov syd for Kirke Hvalsø mellem Ringsted og Roskilde. Selv om der blev lagt et ihærdigt stykke arbejde i at finde posterne og gå hele turen, manglede en enkelt post på listen hos den deltager, …

Læs mere »

Danske Naturisters affaldsindsamling 2019

Søndag den 25. august afholdt Danske Naturister Saml-skrald-nøgen-på-stranden dag. Formålet var dels selvfølgelig at rydde udvalgte strande for affald, dels at promovere Danske Naturister og foreningens holdninger. Danmarks Naturfredningsforening leverede affaldsposerne og tre lokalforeninger stod for gennemførelsen. Det var DN Sjælland med to arrangementer, DN Midtvest med tre og DN …

Læs mere »

Danske Naturister ønsker rene strande

Som nøgenbadere er vi flittige brugere af de danske strande sommeren igennem. Vi er taknemmelige for de gode, danske strande og for at man kan bade nøgen på alle strande. Derfor vil Danske Naturister gerne bidrage til at rydde op på strandene efter sommerens badesæson. Søndag den 25. august laver …

Læs mere »

Bilag til GF

Husk, at foreningen Danske Naturister afholder en ekstraordinær generalforsamling i Danske Naturister Dato:  14. juli 2019, kl. 12.00 Adresse: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, mødelokale ’Storebælt’ Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg Og her kan du læse bilag til mødet: Årsregnskab til fremlæggelse på ekstraordinær generalforsamling den 14. juli

Læs mere »

Mindeord: Bjarne Elmstrøm

Det er med stor sorg, at vi må meddele at Bjarne Elmstrøm i en alt for tidligere alder ikke længere er iblandt os. Bjarne døde søndag aften og blev kun 65 år. Bjarne var et stort aktivt i Landsforeningen Danske Naturister, hvor han i 8 år sad i bestyrelsen som …

Læs mere »