Sidste nyt

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt sit første rigtige møde efter generalforsamlingen den 3. september. Da der ikke er valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, er arbejdsfordelingen den samme. Dog har bestyrelsen lovet hinanden at stramme op på kommunikationen både internt og eksternt. Det skulle bl.a. gerne kunne ses på hjemmesiden, hvor referatet nu ligger i pdf-version.
Bestyrelsen planlægger at lave et foreningsmøde for lokalforeningsbestyrelserne i efteråret, men en dato er ikke faldet på plads endnu. Også her vil vi gerne fokusere på kommunikation og markedsføring.
Af bestyrelsesmødereferatet fremgår også, at foreningen har brug for hænder til at hjælpe med at tage sig af det meget udstyr vi efterhånden ejer. Hvis du er interesseret i at give en hånd (på Sjælland), må du gerne henvende dig til bestyrelsen.

Tjek denne

Invitation til dialogkaffe

Er du også træt af de evindelige og ubegrundede udfald mod det danske frisind? Så …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.