Sidste nyt

Beretning Svanninge Bjerge den 1. august 2020

Foto: Ib Jespersen

Dette år har i sandhed stået i coronaens skygge.

For Danske Naturisters vedkommende har Covid-19 betydet aflysning af flere arrangementer, men DN Fyns nøgenvandretur i Svanninge Bjerge/Bakker slap dog heldigvis uskadt gennem nåleøjet og blev gennemført i bragende solskin med deltagelse af 23 naturister.
Arrangementet var delt i to. Den første del skulle bestå i en guidet tur under ledelse af biolog og naturformidler Caroline Vandt Madsen fra Bikubenfonden, som ejer Svanninge Bjerge. Guidens deltagelse gjorde vores nøgenvandretur legitim, eftersom nøgenfærdsel ellers ikke er tilladt i dette område.
Desværre måtte Caroline melde fra 3 dage før, da hendes hest havde formastet sig til at sparke hende over benet, hvilket gjorde hende ukampdygtig! Gode råd var nu dyre, for med 26 tilmeldte på dette tidspunkt og en fremragende vejrudsigt for lørdagen, kom en aflysning ikke på tale. Caroline var imidlertid meget forstående og sendte mig et kort over den planlagte rute med indlagte krydser og ledsagende kommentarer til udvalgte steder på ruten.

En anden vigtig ting, som Caroline forsynede os med, var den formelle tilladelse til nøgenvandringen. Et enkelt stykke papir, der gav tilladelse til at vandre nøgen i tidsrummet mellem klokken 11 og 13 på den viste rute. Der blev ikke brug for at fremvise tilladelsen, men den var betryggende at have med rundt.

Jeg havde forinden kopieret kortet i fire eksemplarer med tanke på at uddele ansvaret for at finde vej. Vi havde trods alt kun 2 timer til turen, så vi skulle ikke fare vild alt for mange gange! Dette til trods kom vi alligevel væk fra hinanden: Hovedstyrken, som ses på Ib Jespersens billede, valgte den besværlige rute op ad ’bjerget’, hvor vi andre syv gik udenom i forventning om, at vi nok ville mødes på den anden side.
Det gjorde vi selvfølgelig ikke!

Foto: Erik Dam Mortensen

Foto: Erik Dam Mortensen

Alligevel nåede vi alle nogenlunde rettidigt frem til vores udgangspunkt, hvor vi indtog vores medbragte frokost plus Inge Nørgaards kager.
Der var lidt uenighed om, hvor langt vi egentlig havde gået, men omkring 5 km. er ikke helt ved siden af.
Efter frokosten klokken 14 var der ’fri’ leg, dvs. man kunne begive sig til Svanninge Bakker med undertegnede eller køre de 2 km. til Faaborg og se museet med Anna Syberg og/eller kirken med Jim Lyngvilds billeder.
Det var anden del af arrangementet.

Under frokosten blev vi imidlertid enige om, at selv om Svanninge Bakker hører under Naturstyrelsen og nøgenfærdsel derfor i princippet er tilladt, var det måske alligevel ikke ved den lejlighed, vi skulle fremvise vores attributter, da netop dette område var meget besøgt og i kategorien ’turistet’.

Foto: Erik Dam Mortensen

Det kølnede selvfølgelig interessen en del hos de inkarnerede, men en tur på et par kilometer blev det alligevel til for ca. halvdelen af os. Sine steder smed vi dog tøjet, når vi følte, at omstændighederne var til det. En nøgenvandretur er nu ikke det samme med tøj på!

Efter denne anstrengelse besluttede nogle stykker af os at fuldende arrangementet med et ophold på Faaborg Torv i selskab med en Grimbergen fadøl.

En stor tak til DN Fyn, Caroline fra Bikubenfonden og vejrguderne for denne oplevelse i de fynske alper!

Forfatter: Torben Larsen

Tjek denne

Wellness i Vestbad

Danske Naturister Storkøbenhavn indbyder medlemmer som ikke-medlemmer af Danske Naturister til wellness i Vestbad søndag …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.