Sidste nyt

GF i DN Østjylland

Hvornår:
26. marts 2023 kl. 14:00 – 15:00
2023-03-26T14:00:00+02:00
2023-03-26T15:00:00+02:00
Hvor:
S/I Skanderborg Svømmehal
Højvangens Torv 14
8660 Skanderborg
Kontakt:
Kaj Henning Hansen

Indkaldelse til generalforsamling i DN Østjylland

Dagsorden:

Velskomst v. formanden
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller(e)
Bestyrelsens beretning og spørgsmål hertil
Regnskab for år 2022 og spørgsmål hertil
Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår opløsning af DN-Østjylland som lokalforening
– Begrundelse – se bilag A
– Lovmæssighed – se bilag B – Vedtægter

Andre forslag

Budget for 2023
– udgår hvis forslag om nedlæggelse vedtages, dog budget frem til ophør.
Valg: Hvis forslag om nedlæggelse vedtages er det valg frem til ophør.

formand: Henk genopstiller

kasserer: (Peter har valgt at stoppe efter 1 år af personlige årsager)
Bestyrelsesmedlemmer: (Kaj ønsker ikke genvalg, Niels O ?)

Eventuelt

her kan alt diskuteres; men intet vedtages.

Medlemmer der deltager i Generalforsamlingen får fri adgang til efterfølgende svømning på dagen

Andre betaler som normalt, og der er adgang for alle som sædvanligt.

Vi ses bare – Bestyrelsen

Vi slutter af med en sandwich for medlemmer – Den er gratis for deltagerne i GF; mens andre skal betale ca. 45 kr. samt drikkevarer.

Jeg får en fejlmeddelelse fra et eller andet program, så jeg ikke kan redigere vores hjemmeside, og hvis vi skal stoppe, er der ingen grund til at betale kr. 350 eller mere for det.

Af hensyn til mad beder vi om tilmelding hos Kaj. Khh@naturister.dk – inden den 20. marts midnat.

Bilag A:

Begrundelsen for bestyrelsens forslag om nedlæggelse af DN-Østjylland:
Som følge af eftervirkningerne af Corona samt virkningerne af, at Aarhus Kommune valgte at lukke for
samuaerne, og stadig vedholder dette udenfor offentlig åbningstid, er energien, også til at opfinde
alternative løsninger, i bestyrelsen forsvundet ud i det blå.
Derfor er vi som ansvarlige nødt til at RÅBE, at der skal nye kræfter til – eller ingen.

Bilag B:

Hvad siger vedtægterne om opløsning af foreningen?
§ 10. DN-Ojs opløsning af sig selv
Stk. 1.
DN-Ojs opløsning af sig selv kan kun vedtages af DN-Oj ordinære generalforsamling, når det fremgår
som et særskilt punkt på dagsordenen. En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om
opløsning, når mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen.
Stk. 2.
Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en
ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kun vil kunne træffes
med 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte
formål eller, hvis dette ikke er muligt, til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Tjek denne

Indkaldelse til generalforsamling

Kalender Tilføj i kalender Tilføj i Timely kalender Tilføj i Google Tilføj i Outlook Tilføj …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *