Sidste nyt

GENERALFORSAMLING

Hvornår:
8. juni 2019 kl. 13:00 – 16:00
2019-06-08T13:00:00+02:00
2019-06-08T16:00:00+02:00
Hvor:
Danhostel Rømø
Lyngvejen 7
6792 Rømø
Danmark

Indkaldelse til Danske Naturisters Generalforsamling
Dato: 8. juni 2019, kl. 13.00 til 16.00
Adresse: Danhostel Rømø
Lyngvejen 7, 6792 Rømø

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne beslutningsforslag
Der er ikke indkommet beslutningsforslag, men da DN ikke længere er tilsluttet INF, foreslår bestyrelsen foreningens vedtægter §1 og §4, stk.1 ændret i overensstemmelse hermed.
5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 12 mdr. periode
6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
7. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet for det kommende kalenderår
8. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
9. Valg af kasserer i ulige år.
Bjarne Elmstrøm er på valg
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Henning Møller er på valg
Bjørn Michaelis er på valg
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Mette Duekilde er på valg
Helge Bøgegaard er på valg
12. Valg af revisor for 1 år
Vagn Sørensen er på valg
13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Søren Kristensen er på valg
14. Eventuelt
OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Tjek denne

Solbakken Naturistcamping

Hold ferie på Solbakken

Kalender Tilføj i kalender Tilføj i Timely kalender Tilføj i Google Tilføj i Outlook Tilføj …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *