Sidste nyt

Generalforsamling i DN

Hvornår:
15. august 2020 kl. 14:00 – 17:00
2020-08-15T14:00:00+02:00
2020-08-15T17:00:00+02:00
Hvor:
Tysmosen
Nybøllevej 21
2765 Smørum
Danmark
Pris:
Gratis

Download indkaldelse til generalforsamlingen her

Indkaldelse til Danske Naturisters årsmøde 2020

Dato: Lørdag den 15. august
Adresse: Tysmosen, Nybøllevej 21, 2765 Smørum

Årsmødet holdes dette år udendørs pga. corona-situationen. Der opstilles party-telte på området, hvori mødeaktiviteterne foregår. Evt. overnatning foregår også udendørs
på området. Medbring derfor campingvogn eller telt.

Ankomst fredag er en mulighed.

Deltagelse i lørdagens generalforsamling(er) er gratis, men tilmelding er nødvendig på grund af foreningens indkøb af forplejning.

Tilmeld dig/jer på thomas@naturister.dk senest den 8. august, hvis du/I ønsker at deltage i frokosten om lørdagen. Meddel ved samme lejlighed, om der ønskes øl eller vand til frokosten, og evt. om der ønskes vegetarisk kost.

Program

Kl. 12.30 – 13.30: Frokost
Kl. 13.30 – 14.00: Frederik og René fortæller om Tysmosens café
Kl. 14.00 – 17.00: DN Lands generalforsamling
Kl. 17.00: Café Tys-tys åbner for servering
Herefter socialt samvær i teltet, ved poolen eller måske i saunaen (vejrafhængigt)

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne beslutningsforslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen
5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 9 mdr. periode
6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
7. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet for det kommende kalenderår
8. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
9. Valg af formand i lige år. Torben Larsen er på valg og genopstiller
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Thomas Asferg er på valg og genopstiller
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
12. Valg af revisor for 1 år
13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
14. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Torben Larsen, formand

Tjek denne

Aflysninger pga. corona-virus

Kalender Tilføj i kalender Tilføj i Timely kalender Tilføj i Google Tilføj i Outlook Tilføj …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *