Sidste nyt

Generalforsamling i DN

Hvornår:
15. august 2020 kl. 13:00 – 16:00
2020-08-15T13:00:00+02:00
2020-08-15T16:00:00+02:00
Hvor:
Tysmosen
Nybøllevej 21
2765 Smørum
Danmark
Pris:
Gratis

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne beslutningsforslag
Forslag skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden
generalforsamlingen
5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 9 mdr. periode
6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det
kommende kalenderår
7. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og budgettet for
det kommende kalenderår
8. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
9. Valg af formand i lige år. Torben Larsen er på valg og genopstiller
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Thomas Asferg er på valg og genopstiller
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
12. Valg af revisor for 1 år
13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
14. Eventuelt

Pbv.
Torben Larsen
Formand

Tjek denne

Solbakken Naturistcamping

Hold ferie på Solbakken

Kalender Tilføj i kalender Tilføj i Timely kalender Tilføj i Google Tilføj i Outlook Tilføj …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *