Sidste nyt

Generalforsamling i DN Nordjylland

Hvornår:
21. april 2024 kl. 14:00 – 16:00
2024-04-21T14:00:00+02:00
2024-04-21T16:00:00+02:00
Hvor:
De Frivilliges Hus
Hadsundvej 35
9000 Aalborg

DN Nordjyllands ordinære generalforsamling afholdes i år søndag, den 21. april fra klokken 14 til 16.

Adresse: ’De frivilliges Hus’, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg (https://frivillighuset.dk)

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne beslutningsforslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget for regnskabsåret 2024/2025
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. Formanden (Torben Larsen) er på valg for en 2-årig periode
  2. Bestyrelsesmedlem Svend Erik Pedersen er på valg for 2 år
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

OBS:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dog 14 dage før, hvis forslaget drejer sig om vedtægtsændringer.

Der gøres desuden opmærksom på, at dirigenten jf. foreningens vedtægter ikke må være medlem af bestyrelsen samt, at der ikke kan stemmes ved fuldmagter.

Med venlig hilsen,
DN Nordjyllands bestyrelse

Tjek denne

Indkaldelse til generalforsamling

Kalender Tilføj i kalender Tilføj i Timely kalender Tilføj i Google Tilføj i Outlook Tilføj …