Sidste nyt

Medlemsportræt nr. 3: Uffe Lindberg Jakobsen (medl. nr. 1488)

92c9a33e72Uffe er forfængelig, hvad angår sit udseende. Det samme er han, når det kommer til hans adfærd. Når han får gæster er hans hjem ryddet pænt op, og overfor omverdenen opfører han sig, i sine egne ord, ’generelt rimelig anstændigt.’ Gennem sin passion for at fotografere giver han dog sig selv lov til at skeje ud og gøre op med for megen pænhed. Her er den nøgne krop i centrum, og her præsenterer han grænsesøgende fortællinger.

 Uffe byder på en kop kaffe i sit hjem i Odense, hvor han bor sammen med sin kone, Rikke. På flere vægge i deres bolig hænger Uffes fotografier, hvor forskellige nøgne kroppe fortæller deres historier.

 

Hvilke tanker har du gjort dig om nøgenhed?

”Alt, der handler om at betragte kroppen på en eller anden måde, det har jeg beskæftiget mig meget med. Jeg har både tænkt over, hvordan jeg selv ser min egen krop, hvordan andre ser min krop, hvordan jeg ser andres kroppe, og hvordan andre ser andres kroppe. På et tidspunkt var jeg langt mere blufærdig, end jeg er nu, og det valgte jeg så at udfordre, da jeg startede som naturist i 2006.”

 Hvad har gjort, at den nøgne krop er temaet for dine fotografier?

”Kroppen er jo ikke noget man tager på. Det er jo ikke sådan, at man går ind og tænker ’jeg tager den her krop på i dag’ – man ser ud, som man gør. Og det er min opfattelse, at mange mennesker kan blive stødte over at se en meget gammel krop, en meget tyk krop, eller en meget tynd krop – altså kroppe, der er helt reelle, og som ligner mange andre kroppe. Dét provokerer mig, og det har jeg så valgt at tage op. Gennem mine billeder kan jeg på et eller andet niveau kritisere denne måde, at anskue kroppen på.”

Hvad betyder din interesse for fotografi for dig?

”Det er en passion. Men det er ligeså meget temaet kroppen, der fylder. Når det kommer til at fotografere, er jeg selvlært, og jeg har nok efterhånden erkendt, at jeg ikke er den teknisk set superdygtige fotograf. Men, jeg bilder mig ind, at jeg har en æstetisk sans. Jeg kan godt lide flotte billeder, og jeg kan godt lide at tage flotte billeder. Når jeg fotograferer, går jeg efter at tage nogle billeder, der er æstetisk smukke, men jeg tror også at jeg går ligeså meget efter at fortælle historier, såvel iscenesatte som faktiske historier.”

 Hvilke historier fortæller du gennem dine billeder?

”Det, jeg godt kan lide at kommunikere visuelt, er mine værdier, eller holdninger. For eksempel er det min opfattelse, at mange har svært ved at skelne mellem den nøgne krop, og den seksuelt nøgne krop. For mig ligger forskellen meget i konteksten, og intentionerne i konteksten. For mange menneskers vedkommende tror jeg, at nøgenheden, de møder, begrænser sig til det man ser på tv, i reklamer, mm., og der er det et temmelig unuanceret et billede, der gives. Jeg tror, det kunne være rigtig sundt for rigtig mange mennesker at bevæge sig ind i en naturistsammenhæng. Man behøver ikke nødvendigvis blotte sig selv, men alene det at betragte andre nøgne mennesker tror jeg har stor værdi for at få skabt et mere nuanceret billede af kroppen.”

 Til spørgsmålet om, hvorvidt Uffe ser sig selv som foreningen Danske Naturisters fotograf, er svaret et klart ’nej’. Når han tager sig tid til at være nøgen i naturistregi, vil han helst ikke bruge for megen energi på andet end bare at nyde at være nøgen. Hvis du har lyst til at se nogle af Uffes billeder, kan du besøge hans hjemmeside http://www.uffejakobsen.dk/.

Henriette

Tjek denne

Medlemsportræt nr. 10: Michael Kristensen (medl. nr. 2514)

Fakta: Michael er 51 år gammel. Han bor i Kalundborg og arbejder som elektriker. Michael …

1 kommentar