Referater GF

Referat af generalforsamling den 26. marts 2017 >>>

Referat af Generalforsamlig den 15. marts 2015

I Glyngøre Hallen

Fremmødt 11 stemmeberettiget

 1. Valg af stemmetæller: Michael Hedegaard
 2. Valg af dirigent og referent: Karsten Serup valgt som dirigent og Christian Nielsen valgt som referent.
 3. Formandens beretning: Henning aflagde beretning (følger vedlagt) og enstemmigt godkendt.

Niels Jørgen efterlyste dato for opstart af svømning til efteråret. Under dette punkt var der information om etablering af naturiststrand med skiltning for turister ved Græm strand ved Husby, som officiel åbnes den 5.6.2015.

 1. Regnskabsaflæggelse: Christian gennemgik regnskabet og blev enstemmigt godkendt.
 2. Indkomne forslag: Ingen er modtaget.
 3. Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 50,00
 4. Godkendelse af budget: Christian fremlagde budget for 2015 som blev enstemmigt godkendt.
 5. Valg til bestyrelsen: Henning var på valg og blev genvalgt. Christian var også på valg og blev overtalt til genvalg.
 6. Valg af bestyrelsesuppleanter: Karsten Serup blev valgt som 1. suppleant og Michael Hedegaard valgt til 2. suppleant.
 7. Valg af revisor og 1. revisorsuppleant: Niels Jørgen Sørensen genvalgt som revisor og Ole Sørensen genvalgt som 1. revisorsuppleant.
 8. Eventuelt: Nis orienterede om sin snak med Kurbad Limfjorden i Struer som alternativ til Sydthy Kurbad. Lader til at priser ne kan matche Sydthy Kurbad. Nis får et konkret tilbud.

Herudover blev der diskuteret løst og fast, men ingen beslutninger inden man gik over til smørrebrød og kaffen

Glyngøre den 15.3.2015

Christian Nielsen

Formandens beretning til GF den 15. marts 2015

I 2014 havde vi svømning og kurbad på pogrammet. Svømning har gået fint, med flere og flere gæster, især i efteråret har der været flere mennesker end de foregående år. Svømning er 8 gange om foråret og 8 gange om efteråret. Vi vil i 15 lave lidt om på kaffe/the fremstillingen, idet at det vil blive budt ud til alle bruger om at tage kaffe/the med næste gang, så det ikke er de samme der laver det altid. Der vil være en kurv, der kan gå på omgang, med det der skal bruges, undtagen kage og frugt. Med hensyn til billetter bliver det sådan, at det vil være en fra bestyrelsen der låser op og sælger billetter, det gør at kasseren sommertider kan holde fri. I den forbindelse må man gerne tænke på om der er en el. flere der kan tænke sig at blive livreder, også for at dele lidt på opgaverne. Svømning starter efterår sæson d6/9-2015

Naturist kurbad i Sydthy  har vist sig at blive mere og mere populær og det gør at der har været fuldhus de sidste 2 gange og det håber vi må fortsætte fremover. Næste kurbad er d 7/11-2015 kl. 18.00.

I 2014 har vi haft en arrangement i Vigsø med mobilsauna bla. for at vise at DN har sådan en, men også vise at det er mulig og lovlig at bade nøgen i DK. Der var 12-14 mennesker med.

Mobilsaunaen var også med til vinterbade festival i Nr. Vorupør d 28/12-14 og var en fin måde at vise at vi er andet end svømning og kurbad.

I oktober måned var alle formænd inverteret til Tys mosen, hvor vi sammen med DN land, fik fyldt lidt på af forskellig meninger og viden.

DN Land har selvfølgelig også en generalforsamling og det var vi til i 14 og skal igen i næste weekend. Sidste år blev der valgt 2 sublianter fra DN midt/vest. Rasmus er stoppet og Anna Marie er på valg og går ud bla. pga. arbejde. Er der nogen der kan tænke sig at gå ind i stedet og gerne tage med til generalforsamling i Lunderskov.

DN Midt/vest har påtaget sig at arrangere Ø lejer i 2015 og det er fra 22/5 aften til 25/5 aften, altså i pinsen og det bliver på Liv Ø. Det var oprinlig Rasmus og Rebecca der fik det herop, men de er gået, så nu er det  Anna Marie og jeg der står for lejeren. Er der nogen der har lyst til at hjælpe er I meget velkommen.

Vi får sommertider tilbud om at hjælpe andre steder bla. i Vedersø, med skiltning af naturiststrand og lignede. De sager tages løbende op i bestyrelsen.

Slutlig vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen og revisor for samarbejde det forgangne år.

 

Henning Møller