Sidste nyt
Hjem / Handlingsplan for 2015-2016

Handlingsplan for 2015-2016

Danske Naturisters bestyrelse vil i det kommende år arbejde med udvikling indenfor tre områder:

En professionel forening

Sekretariat

Bestyrelsen finder det væsentligt, at vi arbejder i retning af professionelle ydelser på de områder, der ikke er foreningspolitiske, for at kunne servicere et stigende antal medlemmer og samarbejdspartnere og dermed have et grundlag for foreningens fortsatte udvikling. Bestyrelse n vil prioritere ressourcer til at få foreningens administration til at køre i forhold til økonomi og medlemsregistrering. Udveksling af informationer mellem aktive og ud til medlemmerne er kernen i foreningen. Bestyrelsen vil derfor prioritere professionel hjælp til opdatering af hjemmesiden

Ny struktur i foreningen

Ansvars- og økonomifordeling mellem landsforening og lokalforeninger skal gentænkes for at sikre den bedste grobund for frivilligt engagement og understøttelse af aktiviteter. Et årligt formandsmøde for alle lokalforeninger er et første skridt til bedre koordinering internt. Bedre kommunikationskanaler mellem de aktive i henholdsvis landsforening og lokalforening er et andet skridt, som vil blive prioriteret med hjemmesiden som vigtigste redskab.

Aktivitetspulje

Bestyrelsen råder over midler, som efter ansøgning gives til aktiviteter rundt om i landet. Proceduren har dog ikke været nedskrevet og dermed ikke lige tilgængelig for alle. Bestyrelsen lancerer en egentlig aktivitetspulje med ansøgningsfrister og gennemskuelige kriterier. Tiltaget kan forhåbentlig få flere aktive til at give sig i kast med at udføre gode ideer.

Et aktivt samarbejde

Internationalt arbejde

Danske Naturister vil deltage aktivt i det internationale samarbejde i INF, især hvor det gavner udveksling af aktivitetsideer og skaber internationale netværk mellem naturister. Vi vil vedligeholde de gode kontakter til andre landes naturister, bl.a. for at få inspiration til udvikling af arbejdet.
En international folder, udarbejdet i samarbejde med DNU, indgår i markedsføringen.

Danske samarbejdspartnere

Danske Naturister har samarbejdsaftale med to naturistcampingspladser og et naturistrejsebureau. Vi vil prioritere samarbejdet og fokuserer især på markedsføring.

Danske Naturister arbejder organisatorisk med den platform Friluftsrådet tilbyder og vil gerne have aktive medlemmer i Friluftsrådets kredse.

En aktiv forening

Friluftsliv

Naturisme hænger sammen med natur. Danske Naturister vil gerne profilere sig som en friluftsorganisation med aktiviteter ved skov og strand og på campingpladser. Erfaringer fra nøgenvandring skal formidles, især i forhold til myndighedsgodkendelser, så flere aktive kan lave den type aktiviteter. Formålet er at udbrede accepten af nøgenhed i naturen under hensyntagen til andre. Aktiviteter må gerne tilstræbe lokal bevågenhed for at støtte normaliseringen af at være nøgen i naturen..

Strandnaturisme

Nøgenbadning på danske strande er et fokuspunkt i dansk naturisme. Strandguiden.dk skal omlægges teknisk. Det tilstræbes at nedsætte en redaktionsgruppe for strandguiden for at holde indholdet opdateret.. Danske Naturister skal også være til stede på de danske strande. Det kan være med mobilsauna, med organiserede strandture eller med foldere og andet pr-materiale i lokalområdet.

Frie danske strande har et stort markedspotentiale i Tyskland og Holland. Danske Naturister vil søge samarbejde med kommuner med naturistmuligheder om markedsføring nationalt og internationalt (Ærø, Holstebro, Guldborgsund)

Festivaller og events

Danske Naturister vil være til stede hvor en stor målgruppe kan nås med oplysning om naturisme. I januar 2015 er der afholdt saunafestival i samarbejde med andre parter. Det planlægges gentaget. I 2015 overvejes deltagelse i mindre musikfestivaller, som Musik i lejet i Tisvildeleje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *