Sidste nyt
Hjem / arkiv / Vi skal udvikle friluftslivet i byen – sammen!

Vi skal udvikle friluftslivet i byen – sammen!

friluft byAf Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet

Foreningerne spiller en vigtig rolle i at skabe mere friluftsliv i byen, mener Friluftsrådet, der sætter fokus på natur og friluftsliv i byerne.

I disse år stiger befolkningstallet i byerne massivt, mens at de grønne arealer forsvinder. Hvert år stiger befolkningstallet i København med hvad, der svarer til befolkningen i en mindre provinsby som Vordingborg eller Hobro – men de grønne områder flytter ikke med. Storstilede byggeprojekter og byfortætning levner ikke meget plads til hverken natur, grillpladser, fri passage langs havnefronten eller grønne kiler mellem bebyggelser. Men de mange mennesker skal ikke kun bo i byerne, de skal også leve der – trække vejret, dyppe tæerne i vandet og opleve årstidernes skiften. Det kræver en planlægning af byerne, der tager højde for grønne eller blå områder, som borgerne kan få glæde af.
Men det er ikke nok at læne sig tilbage og håbe på, at kommunens planlægning skaber grønne områder. Foreninger kan også bidrage til udviklingen helt konkret ved at arbejde med deres arealer – eller politisk ved at søge indflydelse på kommunens planlægning og sætte gang i debatten om, hvordan byerne skal udvikle sig. Det er i høj grad i foreningernes interesse, at der er naturområder, de kan bruge til deres aktiviteter og at der er mennesker, der kender og efterspørger det, naturen kan.

”Samskabelse” er et nøgleord i Friluftsrådets politik for friluftsliv i byerne.
”Vi håber, at I foreninger vil engagere jer i jeres by og samarbejde med kommunen, andre foreninger eller Friluftsrådets lokale kredse, grundejere eller boligforeninger og andre brugere om at skabe nye muligheder for friluftsliv til glæde for jeres forening og for alle andre! Hvis en forening er med til at skabe faciliteter, som f.eks. en ridesti, en bålhytte eller et mountainbikespor ja så bliver man samtidig et synligt aktiv i lokalsamfundet.
Kiggenatur eller legenatur?
Friluftsrådet opfordrer foreningerne til at undersøge hvilke behov fremtidens byboere har.

”Hvordan skal børn og unge kunne opleve i byernes natur? Hvordan de grønne og blå miljøer i byerne nytænkes – og hvad skal de kunne bruges til? Skal det være passive arealer, man kan kigge på eller sidde stille i – eller vild natur, der kan bruges, sanses og spises? Skal der igen være natur hvor det er tilladt at lege og klatre, løbe, cykle, padle samt plukkes svampe, æbler og bær i byen? Som lokal forening eller som private borgere, kan I stille de spørgsmål – og give jeres svar på dem – til lokale politikere, lodsejere og være med til at sætte vild natur og friluftsliv på dagsordenen i jeres by” lyder opfordringen fra Friluftsrådet.

Fakta Friluftsrådets indsats for friluftsliv i byer
Friluftsrådet vedtog sidste år en politik for natur og friluftsliv i byer. Målet er at udvikle mulighederne for at dyrke friluftsliv i byerne – både ved at skabe friluftsfaciliteter, friluftsarenaer og friluftsaktiviteter.

Søg penge til byfriluftsliv
Foreninger og andre kan søge tilskud til friluftsliv i byen – se mere om mulighederne på www.friluftsrådet.dk/tilskud

 

Tjek denne

Øtur NYT

Det har lige lykkedes os at få en aftale i stand om et besøg hos …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *