Sidste nyt
Hjem / arkiv / Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

DN indkalder hermed til generalforsamling, som finder sted d. 2. juni kl. 13 i Høve-Hus, Asnæs Lyngvej 11, 4550 Asnæs.

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Alle bilag til generalforsamlingen vil blive offentliggjort lidt mindre end 1 måned før generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker at stille forslag til beslutning, skal indsende forslag senest 2. maj til formand@naturister.dk.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Revideret regnskab
 5. Indkomne beslutningsforslag
 6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 12 måneders periode
 7. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
 8. Bestyrelsens gennemgår forslag til budget for indeværende kalenderår og budget for det kommende kalenderår
 9. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
 10. Valg til bestyrelsen:
 • I lige år formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
 • Hvert år 2 suppleanter for 1 år
 • Hvert år 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
 1. Eventuelt

Tjek denne

SaunaNight i Bjerringbro

Danske Naturister Midtvest, i samarbejde med Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter, inviterer til SaunaNight den 26. …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *