Sidste nyt
Hjem / arkiv / Indkaldelse til Danske Naturisters generalforsamling 17. juni 2017 kl. 13.00

Indkaldelse til Danske Naturisters generalforsamling 17. juni 2017 kl. 13.00

DN indkalder hermed til generalforsamling, som finder sted d. 17. juni i Horsnæsbo feriekoloni (Kirkholmvej 13, As Vig, 7130 Juelsminde).

På generalforsamlingen har alle DN’s medlemmer stemmeret. Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende år
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag og sager (Forslag skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen)
 7. Forslag til nye vedtægter for DN (Som med øvrige forslag skal evt. ændringsforslag til vedtægtsforslaget være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen)
 8. Valg af kasserer i ulige år
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Elmstrøm (kasserer), Martin Vilmann og Torben Larsen er på valg. Bjarne og Torben genopstiller, Martin stiller sin plads til rådighed.
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 11. Valg af revisor.
 12. Valg af revisorsuppleant.
 13. Udkast til aktivitetsplan for det kommende år.
 14. Eventuelt.

Vedtægtsforslaget, som er fremsat til generalforsamlingen 17. juni, er en fuldstændig gennemarbejdning af vedtægterne, så det er nødvendigt at stemme om hele vedtægtsforslaget samlet, da man ikke kan lade en paragraf falde. Der er ikke en tilsvarende gammel paragraf, der så stadig vil gælde. For at kunne diskutere de uenigheder, der måtte være om detaljer, beder bestyrelsen om at ændringsforslag til vedtægtsforslaget indsendes senest 2 uger før i lighed med andre forslag til generalforsamlingen. De steder, der er ændringsforslag, kan vi så diskutere og evt. formulere nye kompromisforslag, om nødvendigt ved at lave et redaktionsmøde fredag aften. Med denne proces skulle vi gerne kunne få et sæt opdaterede og reviderede vedtægter, som grundlag for den fortsatte udvikling af foreningen

BILAG til udskrift:

Vedtægtsforslag

Ændringsforslag (supplement)

Handleplan 2017/18

DN Budget 2017/18

Regnskab 2016

Tjek denne

TV 2 Lorry’s guide til kommende nøgenbadere

Det står klart, at hverken medierne eller det brede publikum besidder indblik i de gældende regler om …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »