Sidste nyt
Hjem / arkiv / Generalforsamling i DN Østjylland

Generalforsamling i DN Østjylland

Indkaldelse til Generalforsamling.

Danske Naturister Østjylland
afholder generalforsamling søndag 25. februar 2018 kl. 14:00 i Skanderborg Svømmehals mødelokale
Dagsorden:
• Valg af dirigent.
• Valg af stemmetællere og referent.
• Bestyrelsens beretning v. formanden godkendes.
• Godkendelse af regnskab.
• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent. Handlingsplan diskuteres.
• Budget fremlægges.
• Valg af kasserer. På valg er Stig Jacobsen.
• Valg af 4. bestyrelsesmedlem. På valg er Vagn Sørensen.
• Valg af evt. 5. og 6. bestyrelsesmedlem.
• Valg af 0 – 2 suppleanter.
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
• Eventuelt.
Ang. punktet ”Behandling af indkomne forslag”:
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes tl:
john@naturister.dk

 

Tjek denne

Nyt om Café Fristedet

Kim Øverup,har valgt ikke at forsætte som forpagter af Café Fristedet på Tysmosen FrluftsCenter og …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *