Sidste nyt
Hjem / arkiv / Generalforsamling i DN Fyn

Generalforsamling i DN Fyn

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Naturister Fyn
Den 3. marts 2018 kl. 18.00
I Nyborg Svømme- og Badeland
Storebæltsvej 13-15
5800 Nyborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Aktivitets- og handlingsplan
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år
10. Valg af kasserer
11. Valg af 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
13. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
Eventuelt.

Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 23.februar.
Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. februar.

Den 13. januar
Susanne Johannesen
Formand
Danske Naturister Fyn

www.naturister.dk/fyn
Formand Susanne Munck Johannesen
Telefon 40 72 19 54 – e-mail: susanne-j@naturister.dk

Tjek denne

En skildring fra Naturens Dag 2018

Titlen på temaet til årets Naturens Dag, den 9. september, var ’Bevægelse i Naturen’, hvilket …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *